Novoroční předsevzetí snadno splnitelné, právní a zdarma

Řada firem žije z našich novoročních předsevzetí: permanentky do fitka, posilovací a podobné mučicí stroje (letos zhubnu), další nové jazykové učebnice a lepší kurzy (nevyžaduje komentáře), nikotinové náplasti nemravně drahé (já s tím kouřením seknu), […]

Více

Věčné či věcné nebo nevděčné?

Navštívil mne vedoucí PS s tím, že již léta pořádají tábory na stejné louce a vlastníkovi pozemku – někdejšímu pionýrovi důchodového věku – oplácejí pomocí při údržbě lesa, se kterým hospodaří. K překvapení všech přišel vlastník […]

Více

Velmi drahý telefonát

Dostal se mi na stůl stesk v podobě faktury a předžalobní upomínky. Vedoucí jedné PS cca před dvěma měsíci vedl telefonát s milou a ochotnou dámou. Na otázku, zda má několik minut času, že by mu chtěla […]

Více

Na tábor s právním zástupcem?

Letošní táborová sezona přinesla zajímavou otázku: Hlavní vedoucí obdržela táborovou přihlášku pionýra, který byl dočasně „svěřen do péče jiné osoby“ a nebyl zcela jasný vztah „jiné osoby“ k dítěti. Přitom na přihlášce musí být […]

Více

Nehoda může být náhoda

Náhoda má v našem životě nevytěsnitelné místo. Sám evoluční vývoj, jehož vrcholem je lidstvo (údajně), je založen na náhodě. Odkud se vzal první živý organizmus, je stále předmětem bádání. Sporu ovšem není […]

Více

(Ne)sdílet? Hlavně s rozvahou

24. 2. 2022 bylo smutné ráno. Na Ukrajině začala válka (slovy úřadujícího prezidenta Ruské federace „speciální vojenská operace“). Nechci se zabývat definicí války. Z hlediska zdravého rozumu, pokud armády dvou mezinárodně uznávaných států vedou […]

Více

Autorská práva opět (a proč)

Autorským právům jsem se na těchto stránkách už věnoval, ale zřejmě má slova ne všude padla na úrodnou půdu. Od okamžiku, kdy bylo možné původní dílo jednoduše (a relativně levně) rozmnožit (prvou metodou byl […]

Více

Proč testovat? Protože je to jediné řešení

Minulý měsíc jsem řešil hrozbu trestním oznámením a žalobou od maminky našeho dětského člena. Synek se měl účastnit několikadenní akce mateřské pionýrské skupiny, jejíž vedení rozhodlo o tom, že se účastníci musí prokázat […]

Více

Kdo může za to, že to vybouchlo? 

Dnes pokračujeme v povídání o odpovědnosti za škodu, konkrétně o odpovědnosti za způsobenou vadou výrobku (movité věci). Jako příklad může sloužit kuchyňský robot, který vadnou instalací způsobí požár. Podobné situace mohou nastat naší vinou (například […]

Více

Odpovědnost – za co?

V předchozích dvou číslech jsem psal o odpovědnosti nám svěřovaných ratolestí za škody jimi napáchané, příp. o odpovědnosti naší nebo spoluodpovědnosti při zanedbání dohledu. Dnes si povíme, za jaké následky lze „škůdce“ povolat k odpovědnosti (tedy aby […]

Více
1 2