Na tábor s právním zástupcem?

Letošní táborová sezona přinesla zajímavou otázku: Hlavní vedoucí obdržela táborovou přihlášku pionýra, který byl dočasně „svěřen do péče jiné osoby“ a nebyl zcela jasný vztah „jiné osoby“ k dítěti. Přitom na přihlášce musí být podpis zákonného zástupce. Takže dotaz zněl, co s tím?

Svěření dítěte do péče jiné osoby může být v zásadě dvojího druhu: na základě soudního rozhodnutí (např. nemoc matky samoživitelky, bez fungujícího otce a širší rodiny) nebo neformální (např. hlídající kamarádka).

1) Soudní rozhodnutí (§ 953 odst. 1 OZ) v situaci, kdy o dítě nemůže pečovat rodič ani poručník, může svěřit dítě do osobní péče někoho jiného – třeba sousedky – tzv. pečující osoby. Ta má práva a povinnosti pěstouna a je povinna a oprávněna o dítě osobně pečovat a při výchově dítěte vykonává přiměřené povinnosti a práva rodičů, může (a musí) rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte. V našem případě bude dítě mj. zastupovat a informovat rodiče o podstatných záležitostech, a pokud je potřeba, může soud v rozhodnutí stanovit i další.

K otázce účasti na táboře: Pokud je dítě fyzicky zdatné a rozumově způsobilé k účasti, zejména pokud již v minulosti tábor absolvovalo, nemá zdravotní omezení, není zákaz ze strany rodičů ani zákaz, který by se dal rozumně předvídat, soudní rozhodnutí to nezakazuje, lze se oprávněně domnívat, že se jedná o běžnou záležitost dítěte a může za zákonného zástupce přihlášku podepsat.

Důležité:

a) Soudní rozhodnutí musí mít doložku právní moci, ledaže se jedná o „předběžné opatření“ – které je závazné doručením. Soudní rozhodnutí je pečující osoba povinna předložit, protože tím prokazuje své oprávnění zastupovat dítě.

b) Udělejte si kopii soudního rozhodnutí. V rámci ochrany osobních údajů stačí jen kopie záhlaví rozsudku, výroku (začíná slovy „Rozsudek jménem republiky“, případně označením „Usnesení“, a končí posledním slovem před částí „Odůvodnění“) a poslední stránky – podpis, razítko, doložka právní moci – někdy je na prvé straně, někdy na konci poslední stránky. Při pořizování kopie fotit stránku ze zakrytými údaji, které nepotřebujeme.

c) Trvejte na úhradě ceny pobytu. Tím se vyhnete pozdějším komplikacím ze vztahu pečující osoby a rodiče/ů.

d) Zvláštní důraz kladu na zdravotní způsobilost – je třeba potvrzení stran způsobilosti, neboť pečující osoba nemusí být seznámena s případnými zdravotními omezeními či problémy dítěte (např. psychické problémy, ADHD či noční pomočování mimo domov). 

2) Pokud je dítě jen „na hlídání“ bez soudního rozhodnutí, pak bych byl opatrnější, protože nevíme, jak se rodiče a „hlídající osoba“ dohodli, tedy co se může a co se nemůže. Pokud bude hlídající osobou příbuzný, bylo by to možné akceptovat. Pokud bude hlídající osobou někdo bez příbuzenského vztahu, je třeba kontaktovat rodiče a vyžádat si jejich souhlas. I zde platí již dříve řečené ohledně zdravotní způsobilosti (!!!) a placení.

Vždy ovšem záleží na konkrétních okolnostech – na menším městě může být třeba všeobecně známo, že vnuk/vnučka žije u prarodičů (matka/otec oba pracují v zahraničí, na noční směny apod.), soudní rozhodnutí není, ale nikdo to neřeší.

Na závěr: Pokud by se dítě dostavilo s advokátem, kterému podepsalo plnou moc, tak to by prosím nešlo. Děti mohou zastupovat zákonní zástupci nebo soudem ustanovení, advokáta pro takový případ nebrat, ledaže by byl ustanoven soudem pro tento účel. 🙂

Michal Pokorný,

advokát, právní zástupce Pionýra