Jan Amos Komenský (1592-1670)

V úvodníku jsem uvedl, že nám nejde o učebnicový popis J. A. K., přesto je třeba alespoň pár historických faktů uvést. V další části připomeneme principy, jež užíváme zcela prakticky i my v naší činnosti. […]

Více

Mapa je…

Leckomu se může zdát trochu zvláštní, že jsem jako doplněk k tématu Jan Amos Komenský zvolil mapy – tedy zeměměřictví či kartografii. Ovšem pozor – důvodů je pro to hned několik. Pojďme […]

Více

Zveřejňování informací

Pro tuto Mozaiku jsme jako téma měsíce zvolili práci s informacemi a především jejich zveřejňování. Není to žádná náhoda, s koncem roku se totiž blíží také evidence, při které na všech úrovních našima rukama […]

Více

Zeptali jsme se na apatyce

Téma zveřejňování informací se týká nás všech. I proto jsme se na něj ptali účastníků Pionýrské apatyky. A protože je to téma široké, nabídli jsme jim dvě otázky, každou z trochu jiného soudku: […]

Více

Evidence 2021 se blíží

Se začátkem prosince přichází vhodný čas pro přípravu evidence, jako každý rok nám RISP umožňuje si evidenci pro rok 2021 připravovat dopředu. I s ohledem na toto složité období se vyplatí začít […]

Více

Nezapomínejme na ochranu osobních údajů

Když je řeč o zveřejňování informací, ať už jde o fotky z akce na facebooku nebo kontaktní údaje vedoucích ukládané do RISPu a promítající se dále na webu, stále musíme mít na paměti, že […]

Více

JAK NA PROPAGACI V DNEŠNÍ SITUACI

Aktuální situace nám přerušila běžný chod skupin a oddílů. Schůzky i výpravy se nemohou konat, tudíž z nich nejsou fotky a normálně používané komunikační kanály již nemají svůj běžný obsah. Jak uchopit současnou situaci […]

Více

Rovné příležitosti

V inspiraci z kalendáře na straně 13 jsme záměrně pominuli dvě data, která chceme zmínit právě tady, v úvodu do tématu měsíce. Zdánlivě spolu příliš nesouvisejí, ale spojuje je právě snaha o vyrovnání příležitostí, […]

Více

Děti z dětských domovů v činnosti – ze dvou úhlů

Rovnost či naopak nerovnost příležitostí může mít mnoho podob. Například děti z institucí, jako jsou dětské domovy, mají poměrně složitý přístup k aktivitám mimo tato zařízení. Přesto je dost pionýrských skupin, které se […]

Více
1 2