Jan Amos Komenský (1592-1670)

V úvodníku jsem uvedl, že nám nejde o učebnicový popis J. A. K., přesto je třeba alespoň pár historických faktů uvést. V další části připomeneme principy, jež užíváme zcela prakticky i my v naší činnosti. […]

Více

Mapa je…

Leckomu se může zdát trochu zvláštní, že jsem jako doplněk k tématu Jan Amos Komenský zvolil mapy – tedy zeměměřictví či kartografii. Ovšem pozor – důvodů je pro to hned několik. Pojďme […]

Více