Nehoda může být náhoda

Náhoda má v našem životě nevytěsnitelné místo. Sám evoluční vývoj, jehož vrcholem je lidstvo (údajně), je založen na náhodě. Odkud se vzal první živý organizmus, je stále předmětem bádání. Sporu ovšem není […]

Více

(Ne)sdílet? Hlavně s rozvahou

24. 2. 2022 bylo smutné ráno. Na Ukrajině začala válka (slovy úřadujícího prezidenta Ruské federace „speciální vojenská operace“). Nechci se zabývat definicí války. Z hlediska zdravého rozumu, pokud armády dvou mezinárodně uznávaných států vedou […]

Více

Autorská práva opět (a proč)

Autorským právům jsem se na těchto stránkách už věnoval, ale zřejmě má slova ne všude padla na úrodnou půdu. Od okamžiku, kdy bylo možné původní dílo jednoduše (a relativně levně) rozmnožit (prvou metodou byl […]

Více

Proč testovat? Protože je to jediné řešení

Minulý měsíc jsem řešil hrozbu trestním oznámením a žalobou od maminky našeho dětského člena. Synek se měl účastnit několikadenní akce mateřské pionýrské skupiny, jejíž vedení rozhodlo o tom, že se účastníci musí prokázat […]

Více

Kdo může za to, že to vybouchlo? 

Dnes pokračujeme v povídání o odpovědnosti za škodu, konkrétně o odpovědnosti za způsobenou vadou výrobku (movité věci). Jako příklad může sloužit kuchyňský robot, který vadnou instalací způsobí požár. Podobné situace mohou nastat naší vinou (například […]

Více

Odpovědnost – za co?

V předchozích dvou číslech jsem psal o odpovědnosti nám svěřovaných ratolestí za škody jimi napáchané, příp. o odpovědnosti naší nebo spoluodpovědnosti při zanedbání dohledu. Dnes si povíme, za jaké následky lze „škůdce“ povolat k odpovědnosti (tedy aby […]

Více

Odpovědnost podruhé (kdy a za co?)

Navazuji na povídání v předchozím čísle (nutná znalost pojmů, zejména „škůdce“) o odpovědnosti nám svěřovaných ratolestí, dnes ovšem více z hlediska naší případné odpovědnosti. Jako příklad použijeme škodu způsobenou v době konání tábora na pronajaté táborové […]

Více

Odpovědnost (za koho?)

Konání našich svěřenců nám přináší radost, uspokojení, přátelství a vzpomínky, ke kterým je na místě se vracet, když přijde pocit, že už to dál nejde. Bohužel máme i vzpomínky, které bychom raději vytěsnili – […]

Více

Gender a jak s ním naložit

Kdo bádá po obsahu pojmu gender, obvykle zavítá na Wikipedii. Tam se dozví, že „Gender, česky sociální pohlaví (…) je pojem užívaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu […]

Více
1 2 3