Když se sousedy není řeč…

Díky štědrým rodičům několika ratolestí jeden z pobočných spolků získal pozemek na okraji zahrádkářské kolonie i se zahradním domkem jako stvořeným pro klubovnu. Shodou okolností k němu náležela i louka, několikanásobně větší než pozemky […]

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA NENÍ JEN PAPÍR

Nájem je slovo všeobecně velmi známé, až mnozí mají za to, že naprosto přesně vědí, co obsahuje a že ideálním zdrojem nájemních smluv je internet. Stačí „zagooglit“, stáhnout, drobně upravit a smlouva […]

Více

První a poslední povinnost řádného hospodáře

Pionýrské skupině odcházel po více než 25 letech z funkce vedoucí skupiny, Jiří. Nástupcem byl podle očekávání zvolen Vladimír – byl členem od 10 let a prošel všemi funkcemi a školeními a ve 24 letech […]

Více

Já nic, za všechno může Ježíšek!

Blížící se Vánoční svátky jsou neodmyslitelně spojeny s dárky. Přestože i darování je zákonem upravený akt právní, při rozbalování balíčků pod stromečkem se tím trápí málokdo (byť se paragrafy, pomyslně, kolem nás vznáší […]

Více

Předal, převzal, nezapsal, skoro zaplakal

V základní organizaci jedné „neziskovky“ došlo k obměně vedení. Předalo se vše, co šlo, a zbýval pozemek se srubem. Odstupující vedoucí Petr i nově zvolený Tomáš srub prošli, zkontrolovali inventář, zámky, okna i okenice, zapsali […]

Více

Právní cestování časem

Jeden z pobočných spolků navrhl zápis nového vedoucího PS do spolkového rejstříku. Návrh byl na předepsaném formuláři, připojen zápis o volbě i souhlas zvoleného. Téměř obratem ovšem přišlo rozhodnutí soudu, že volba je neplatná, […]

Více

Rychlé předání nervy prohání

Honza byl vedoucím pionýrské skupiny po řadu let. Své povinnosti plnil bez jakýchkoliv problémů a nedostatků, všechny kontroly a revize dopadly vždy „bez výhrad“. Jednoho dne Honza od zaměstnavatele dostal nabídku povýšení, ovšem […]

Více

Jak nevytvořit neexistující pohledávku

V jednom z tuzemských spolků zaměřených, podobně jako my, na výchovu dětí a mládeže, severočeský pobočný spolek připravoval letní tábor. Vedoucí Mirek postupoval podle pečlivě a mnohokrát projednaného plánu a rozpočtu. Těšil se více než […]

Více

Stavba v bublině

Jeden ze spolků (nebudu jmenovat) se na mne obrátil s prosbou o pomoc. Vlastnil táborovou základnu na cizím pozemku. Řízením osudu – různých restitucí, nových zákonů o majetku státu a obcí a v neposlední řadě i soudního […]

Více

Smlouvy nejen s ďáblem

V předchozích dvou částech jsme si povídali o právní úpravě nákupu přes internet a tzv. obchodních cestujících, přesněji o smlouvách, které bychom s nimi uzavřeli (tzv. „Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory“ […]

Více
1 2 3 4 5 7