Pozor na psa, kočku, koně, křečka, hada… na táborech, schůzkách atd.

V oblasti trestního práva nám zákonodárci zčeřili hladinu a zavedli nový trest! Do řady, v níž stojí např. trest odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce a např. vyhoštění, přibyl trest „Zákaz držení a chovu zvířat“ (§ 74a trestního zákoníku). Jeho uložení připadá v úvahu až na deset let, pokud se pachatel dopustil trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře.

V prvé řadě se nabízí medializované tzv. množírny, psů i koček, ve kterých se zvířata redukují na „výrobce“ potomstva. Ohroženi mohou být ovšem i „řádní“ majitelé. Nedbalostního trestného činu se mohou dopustit tím, že jejich nezvladatelný pes, bez vodítka a náhubku, kterými by měl být logicky vybaven, způsobí poranění náhodného chodce. Stejnou odpovědnost chovatel nese za své volně pobíhající zvíře, jinak klidného psa, který projeví přirozenou agresivitu s více či méně závažnými následky na tělech spoluobčanů. Soud by nepochybně zvažoval uložení tohoto nového trestu, pokud by šlo o nezodpovědné chování opakované (třeba postižené jako přestupky), případně pokud by došlo k poranění a ohrožení více osob či se ukázalo, že chovatel nemá ani základní znalosti o pravidlech chovu a specificích chované psí rasy (týká se zejména tzv. služebních plemen), což ho činí k chování zvířete nezpůsobilým.

Hloubavý čtenář si položí otázku, proč se to neřeší v rámci trestu zákazu činnosti. Odpověď plyne ze zákona: trest zákazu činnosti znemožňuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení nebo jeho výkon upravuje zvláštní právní předpis. A v tom je pes (či jiné zvíře) zakopán(o). Abyste vlastnili nebo chovali zvíře či zvířata (pokud se nejedná o podnikatelskou činnost spočívající např. v chovu skotu a jeho rozmnožování), není třeba úřední povolení a ani to neřeší jiný právní předpis. Zákonodárce, aby znemožnil držení a chov, musel vymyslet nový, samostatný druh trestu. Ne že by v obecné rovině nebyl takový zákaz v podobě trestu na místě, ale je asi jen jen otázkou času trest zákazu užívání výpočetní techniky a internetu, jak to známe z některých hollywoodských filmů. Já osobně bych uvítal trestný čin „Krádež času jiného“.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra