Máme-li škůdce, co s ním?

Navazuji na článek z předchozího čísla, dnes ovšem prakticky. Přenesme se na letní tábor. Vše jde jako po drátkách: počasí ideální, děti hodné, východy i západy slunce jak z katalogu, program běží podle plánu, úrazy a nemoci žádné, prostě paráda. Tu se bez varování u táborové brány objeví kontroloři hygienické stanice a zahájí kontrolu. Spokojeni s tím, že stany mají dřevěnou podlahu a postele jsou tak, jak mají být, se přesouvají k táborové kuchyni, kontrolují potraviny a jejich uložení, čistotu nádobí, trvanlivost zásob, dodací listy. Kontrole neujdou ani ostatní části tábora, ani ošetřovna, izolace, obsah lékárny – veškerá expirace je OK.
Vše vypadá bezproblémově, ale závěr kontroly zní: shledány závady v podobě 5 balíčků sýru s prošlým datem spotřeby (4 dny), ale i krabice s lahvemi slunečnicového oleje více než čtvrt roku prošlým. Sýry by šly ještě řešit mírně, ale čtvrt roku prošlý olej? Pořadatel tábora (naše PS) v očích kontrolorů pochybil – je povinen zajistit, aby podmínky a pravidla pro konání tábora byly dodržovány. Není-li tomu tak, odpovědnost nese (a tedy i případně trestaným) bude pořadatel, tedy naše PS. Je nám udělena bloková pokuta 2000 Kč.
Co se fakticky stalo: Osoba odpovědná za kontrolu trvanlivosti potravin selhala. Prošlé potraviny byly odhaleny kontrolou, a protože to tak být nemá, bylo zjištěno porušení předpisů. Porušení zákona je pak po právu postiženo pokutou, a protože odpovědným je pořadatel (PS), je postižen peněžitou sankcí
V minulém čísle jsme si vysvětlili, že PS je právnická osoba, má právní osobnost (způsobilost nabývat práva a povinnosti), podobně jako člověk. PS tedy má vlastní majetek a z toho mu bylo pokutou uzmuto 2000 Kč. Plnění povinností při konání tábora ovšem zajišťují konkrétní pionýrští pracovníci – činí tak ve prospěch a v zastoupení pionýrské skupiny. Pokud bych byl já tím, kdo by odpovídal za kontrolu trvanlivosti, pak jsem svou povinnost ve vztahu k oleji a sýru zanedbal. Pokud jsem totiž odpovědnost převzal, byl jsem povinen konat pečlivě a s odbornou péčí (tak praví občanský zákoník a konec konců i pro funkci odpovídající kvalifikace). Pokud jsem tak nekonal, porušil jsem svou povinnost. Je tedy zřejmé, že mé zanedbání bylo příčinou uložení pokuty a tím jsem PS způsobil škodu. Stal jsem se škůdcem a musím pionýrské skupině škodu, kterou jsem zavinil, nahradit v plné výši.
Závěr? Výstraha: tak je to se vším. Pokud při činnosti pro spolek nedodržíte povinnost, kterou jste převzali a v důsledku zanedbání (v příčinné souvislosti se zanedbáním) vznikne škoda, stáváte se škůdcem.
A budete platit!!!
Všem Vám přeji, abyste se škůdci nestali.

Michal Pokorný, advokát,
právní zástupce Pionýra