Co si (ne)přát pro rok 2021

V novém roce bych si přál, abych nebyl vystaven nebezpečí postihu za přestupek podle § 34 odst. 1  krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.). Ten můžeme spáchat tím, že porušíme zákaz pohybu a pobytu […]

Více

Nezapomínejme na ochranu osobních údajů

Když je řeč o zveřejňování informací, ať už jde o fotky z akce na facebooku nebo kontaktní údaje vedoucích ukládané do RISPu a promítající se dále na webu, stále musíme mít na paměti, že […]

Více

Stručně z jednání VV ČRP

Na začátku října (2. a 3.) jednal Výkonný výbor ČRP. Nabízíme stručný výběr z probíraných témat. Jednání bylo jako obvykle otevřeno informacemi z různých jednání, například s Ministerstvem školství či Českou radou dětí a mládeže. Ke každému […]

Více

Aktuality z ústředí

Sledujte Ústřední kanálVidea s aktuálními informacemi o situaci a jejím vlivu na život našeho spolku vám přináší „Ústřední kanál“, který můžete sledovat ve facebookové skupině Pionýr (official) a Youtube stránce Pionýra. Další pokračování budou […]

Více

Jednání obsahové komise pro přípravu VZP

První jednání komise bylo svolané na sobotu 19. září do Prahy. Bohužel původní plán, že se sejdeme v prostorách Ústředí Pionýra, vzal z důvodu nákazy Covid za své. Po zvážení rizika jsme se dohodli […]

Více

Zlepšovadlo pomohlo i při KOPRu

Aktivity projektu Zlepšovadlo pomohly i k zajištění nabídky na tzv. Vzdělávací dny, které přispěly dětem k adaptaci zpět na „školní režim“ po dlouhé pauze zaviněné nouzovým stavem. Odevzdaná „Zpráva o realizaci“ (dokládající průběh projektu a plnění jeho […]

Více

Rovné příležitosti jsou cestou k sebepoznání

Odkazem Velké francouzské revoluce (1789) je vyjádření základních práv člověka, které se stalo základem naší současné demokracie – formulací zásad, které dnes pokládáme za samozřejmé a nezpochybnitelné (rovnost, nedotknutelnost svobody apod.). […]

Více

Zlepšovadlo pokračuje

Po koronavirové pauze se znovu rozeběhly i aktivity projektu Zlepšovadlo. Drobnou ochutnávku z jejich pestré palety dokumentuje několik fotografií. Z věcného hlediska je třeba uvést, že byla zpracována a předána další (oficiální) Zpráva o realizaci.

Více

Změna na Ústředí Pionýra

S koncem června odešla z Ústředí Pionýra Bára Zbejvalová, která se starala o agendu pionýrských nemovitostí. Nešlo o odchod náhlý, ale při třech souběžně probíhajících přímých investičních akcích přece jen nešlo o samozřejmost.Od prvního července […]

Více
1 2 3 19