Jednání obsahové komise pro přípravu VZP

První jednání komise bylo svolané na sobotu 19. září do Prahy. Bohužel původní plán, že se sejdeme v prostorách Ústředí Pionýra, vzal z důvodu nákazy Covid za své. Po zvážení rizika jsme se dohodli […]

read more

Zlepšovadlo pomohlo i při KOPRu

Aktivity projektu Zlepšovadlo pomohly i k zajištění nabídky na tzv. Vzdělávací dny, které přispěly dětem k adaptaci zpět na „školní režim“ po dlouhé pauze zaviněné nouzovým stavem. Odevzdaná „Zpráva o realizaci“ (dokládající průběh projektu a plnění jeho […]

read more

Zlepšovadlo pokračuje

Po koronavirové pauze se znovu rozeběhly i aktivity projektu Zlepšovadlo. Drobnou ochutnávku z jejich pestré palety dokumentuje několik fotografií. Z věcného hlediska je třeba uvést, že byla zpracována a předána další (oficiální) Zpráva o realizaci.

read more

Změna na Ústředí Pionýra

S koncem června odešla z Ústředí Pionýra Bára Zbejvalová, která se starala o agendu pionýrských nemovitostí. Nešlo o odchod náhlý, ale při třech souběžně probíhajících přímých investičních akcích přece jen nešlo o samozřejmost.Od prvního července […]

read more

Autorská práva v naší činnosti

Původcem autorského díla může být jen člověk – jen ten je schopen původní tvůrčí činnosti. Autoři a umělci jsou totiž vzácní svou jedinečností: mají tvůrčího ducha. Vzácné je třeba chránit, proto […]

read more

Zlepšovadlo

Činnosti v rámci projektu byly během trvajícího nouzového stavu pozastaveny a čekali jsme na vyjádření ŘV. Z jeho dobrozdání vyplynula možnost prodloužit realizaci projektu o šest měsíců, ovšem není připuštěno navýšení mzdových nákladů projektu. Podmínka je […]

read more

Přespání v přírodě dle práva

Nocování, táboření i bivakování znamenají trávení noci v přírodě. Odlišují se povahou a územím pobývání. Naše právo, bez definice, používá jen pojmy nocování a táboření. Přiléhavě táboření vymezil materiál MŽP[1] jako „souhrn různých činností umožňujících […]

read more

PROČ – splněná oddílová přání

Program podpory pravidelné oddílové činnosti, pro který se vžila zkratka PROČ, letos běží už třetím rokem a dál pomáhá s rozvojem činnosti oddílům po celé republice. Jaká přání pomohl splnit loni? Díky dotaci […]

read more

Setkání u náměstka ministra

Od ledna 2020 došlo na MŠMT k výrazným organizačním změnám. S nimi bylo spojeno například přesunutí odboru pro mládež do jiné skupiny MŠMT. V rámci personálních změn byl ustanoven nový náměstek ministra, řídící (novou) sekci […]

read more

Kreslení světlem

Zdá se někomu tenhle nadpis nesrozumitelný? A navíc ve spojení s (nějakým?!) projektem. Kdybych tam uvedl FOTOGRAFIE… – bylo by to srozumitelnější? Slovo fotografie pochází z řeckých slov fós (světlo) a grafis (štětec, psací hrot), což dohromady dává „kreslení […]

read more
1 2 3 19