Z jednání Rozhodčí komise Pionýra

Zářijové setkání členů orgánů Pionýra přivedlo do Přibyslavi i členy Rozhodčí komise Pionýra. Na programu oficiálního zasedání RKP měli několik záležitostí – mezi jiným i schválení výkladu Stanov na základě dotazu předsedkyně Pionýra (dostupné je v Rejstříku vnitřních předpisů, prošlo samozřejmě věstníkem Pionýra), či vnitřními mechanismy práce RKP a dalšími záležitostmi.
O práci členů Rozhodčí komise Pionýra bude ještě řeč v některém z dalších čísel Mozaiky Pionýra.

Martin