Setkání v Přibyslavi přineslo nápady

O víkendu 8. – 10. září se v Hasičském hotelu v Přibyslavi uskutečnilo setkání (nejen) orgánů Pionýra. Tato akce se v tomto formátu konala již potřetí a na jedno místo se sjelo více než 70 účastníků – předsedů a ekonomů krajských organizací Pionýra, garantů pionýrských vzdělávacích center, členů krajských kontrolních komisí, členů rozhodčí komise Pionýra, členů sekce digitalizace, sekce rozvoje výchovných programů, legislativně ekonomické sekce, komunikace a propagace, štáb pionýrského Sedmikvítku, redakce Mozaiky atd.
V pátek večer po společném úvodu začaly jednotlivé sekce a skupiny svá jednání a byl také prostor na společné povídání o zážitcích z letních táborů, dovolených a o spoustě dalších věcech, protože někteří se dlouho neviděli.
Sobotní den byl vyhrazen pro jednání, kdy jednotlivé sekce nebo skupiny jednaly separátně, případně společně dle aktuální potřeby. V průběhu dne byl také představen Moodle (softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu), další možnosti využití Trella (webová aplikace pro správu projektů aktuálně používaná pro kontrolu účetních závěrek) a také možné využití síťové instalace Money S3 pro PS a KOP.
V podvečer došlo opět na společné jednání všech a byly představeny závěry jednání jednotlivých sekcí a skupin.

A co se například řešilo?
• úprava Směrnice o hlavní činnosti (definice pravidelné oddílové činnosti)
• úprava Směrnice o vzdělávání (kompletní revize směrnice, definice kompetenčních profilů jednotlivých absolventů našich vzdělávacích kurzů)
• aktualizace metodiky při přechodu pionýrské skupiny na pionýrské centrum (a naopak)
• oblastní porady 2024 – termíny + náplň porad
• RESET 2025 – autokempink Pilák, Žďár nad Sázavou (organizátoři: KOPkV + PaKOP, přesný termín bude včas upřesněn)
• Ledová města 2024 (Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Brno, Karviná)
• 35. výročí Pionýra (2025) – záměr oprášit akci Zažehněme ohně (původně plánováno k 30. výročí, ale kvůli covidu se akce neuskutečnila)
• diskuze nad úpravou údajů sbíraných v rámci schvalovacích listů letních táborů a příměstských letních táborů
• digitalizace schvalovacích listů LT
• nové webové šablony pro KOP a PS
• nový web E-mošky
• další ročník soutěže pro PS a oddíly NĚCO za NĚCO – tentokrát literární
• a spoustu dalších věcí
Sobotní večer byl zpestřen soutěží s táborovou tématikou, kdy bylo cílem poznat 12 tábořišť (z každé KOP jednu) pomocí leteckých fotek z mapy.cz. Nebylo to vůbec jednoduché, vítěz Ondra Wessely z ÚKOP jich poznal pět a jako odměnu získal Velkou knihu o táborech. Večer byl také pro všechny zúčastněné připraven raut (kýta, řízečky, obložené mísy, ovoce,…), na kterém si všichni pochutnali.
Neděle se už nesla ve znamení odjezdů. Dopoledne ještě jednal VV ČRP, který tímto jednáním celý víkend ukončil. Věřím, že to nebyl promarněný víkend a námětů a nápadů z tohoto jednání vzešlo více než dost.
Pokud se nestane nic mimořádného, sejdeme se opět za rok, a to o víkendu 6. až 8. září 2024.

Krtek