Aktualizace směrnic a postupů

Vážení pionýři, kolegové, přátelé, na počátku roku 2024 začínají platit tři novelizované směrnice přijaté v průběhu předchozího roku Českou radou Pionýra, které aktualizují některé naše zažité procesy a postupy.

První z nich je Spisový řád, jehož součástí je i Skartační řád. Směrnice řeší, jak zpracovávat, archivovat nebo likvidovat důležité dokumenty. Do ní doporučuji nahlédnout, pokud se rozhodnete udělat si místo ve vašich skladech, archivech nebo regálech, kde shromažďujete své dokumenty. Ale také je potřeba vnímat, že i v rámci ochrany osobních údajů není možné uchovávat některé dokumenty déle, než nám říká zákon – například zdravotní dokumentaci z táborů.

Nejviditelnější změnu procesů na začátku roku přináší novela Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky…
Ta nám nově zavádí plně elektronickou evidenci členů a pobočných spolků. Dále upřesňuje postupy při změně podstatných údajů, změně sídla a příslušnosti ke KOP. Taktéž aktualizovala procesy při zrušení pobočných spolků a stanovuje, co dělat při změně pionýrské skupiny na pionýrské centrum.

První novelizace se dočkala i Směrnice o hlavní činnosti, která mimo jiné nově přináší definici pravidelné oddílové činnosti, zakotvuje užívání jednotících prvků a tradic Pionýra, zpřesňuje postavení pionýrských center v našem systému a upřesňuje nový druh oddílu, který vznikl změnou Stanov Pionýra. Drobnými změnami prošly požadavky na BOZP, práva a povinnosti dobrovolníků i některých funkcionářů. Nejviditelnější změnou však určitě bude přechod na elektronické podávání schvalovacích listů k pionýrským táborům.

I v roce 2024 nás bude čekat několik změn směrnic a o nich vás budeme samozřejmě průběžně informovat.
Přeji vám pohodový konec roku a bezproblémový rok 2024.

Pavlin