Výtvarný Sedmikvítek rozkvétá zjara

Jednou ze zasilatelských soutěží Pionýrského Sedmikvítku, která vrcholí na začátku jara, bývá pravidelně oblast výtvarná. Oblastní kola již v několika místech proběhla, jinde se právě připravují. Republikové finále soutěže se i v letošním ročníku uskuteční v Holešově, organizátorem je Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov.

Soutěžní přehlídka je otevřená, zapojit se mohou oddíly i jednotlivci v šesti věkových kategoriích. Ve finále tak každoročně porota složená z regionálních výtvarníků hodnotí práce tvůrců ve věku od mateřské školy až po mladé dospělé do dvaceti let. Mladí výtvarníci mohou zasílat práce dvojrozměrné, trojrozměrné i keramické výrobky.

Kam jen paměť sahá, bylo výtvarné zachycení událostí jedním z pramenů, ze kterých můžeme čerpat při poznávání naší minulosti. A právě PAMĚŤ jakožto jeden ze sedmi pionýrských ideálů je ústředním tématem letošního ročníku. Paměť – tedy pohled do historie dávné i nedávné, historické stavby i osobnosti, výtvarné zpracování místních i českých pověstí a bájí, památné dny …. a určitě tvůrci najdou v široké oblasti ještě mnoho dalších možností, jak toto téma uchopit a ztvárnit.

Všichni finalisté mají možnost přímé účasti na slavnostním vyhodnocení v Holešově, které je spojeno s výstavou zaslaných prací. Samotné vyhodnocení je doplněno programem, jehož součástí jsou i rukodělné dílny v dopoledním bloku slavnostního dne. Pro vzdálenější účastníky nabízí organizátor možnost přespání v místě a případně i návštěvu okolí, které je na historické památky poměrně bohaté.

Kreslíte a malujete v oddílech, tvoříte z různých materiálů? Nebojíte se výzev a nejste líní cestovat? Rádi byste poznali zase jiný kousek naší země a její bohatou historii? Tak se v povánočním čase zamyslete, jestli by nestálo za to některé vaše práce do soutěže přihlásit.
A třeba se i s vámi na jaře setkáme v Holešově!

Lenka Sakařová