Novoroční předsevzetí snadno splnitelné, právní a zdarma

Řada firem žije z našich novoročních předsevzetí: permanentky do fitka, posilovací a podobné mučicí stroje (letos zhubnu), další nové jazykové učebnice a lepší kurzy (nevyžaduje komentáře), nikotinové náplasti nemravně drahé (já s tím kouřením seknu), běžecká obuv a oděv (těch 8 km po ránu přece dám).

Nabízím novoroční předsevzetí, které je snadno splnitelné, nebude vás stát ani korunu, a navíc ušetříte. Jak zní? Nebudu dělat ani pro sebe, ani pro jiného nic, čemu pořádně nerozumím nebo k čemu nejsem kvalifikovaný (certifikovaný, vyučený, vzdělaný, rekvalifikovaný apod.). Důvodem mého doporučení je možný důsledek nerespektování tohoto předsevzetí, který pro vás může znamenat postih ve sféře majetkové (tedy může vám to vyluxovat účet nebo významně ubrat z vaší peněženky.

Původ mého doporučení je třeba hledat v občanském zákoníku (§ 5/1), který mj. praví „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“

Jinými slovy, pokud se do určité činnosti pustím – například do opravy elektroinstalace – s tím, že „já tomu rozumím“, má každý oprávněný důvod k se domnívat, že tomu rozumím opravdu a že vše udělám tak, jak se to má, tedy spolehlivě, správně a bezpečně a navíc v souladu s normami a požadavky bezpečnosti a všeho, co za požadavky na to právo a podzákonné předpisy kladou.

Pokud tomu ovšem nerozumím, vystupuji jako bych tomu rozuměl a byl kvalifikován a současně postupuji vadně a stavba v důsledku mého amatérismu lehne popelem, případně způsobí úraz elektrickým proudem, pak mám opravdu problém. Důsledek: obvykle povinnost nahradit škodu a třeba i nemajetkovou újmu. Pokud si ustanovení dáme do souvislosti s oblíbeným § 4/1 občanského zákoníku „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat,“ vychází mi z toho, že jsem se zachoval jako pitomec a jako pitomec jsem také dopadl.

S příslušností k odbornosti je to tak, že každý si s profíkem spojuje odbornost, znalost a skutečnou profesionalitu – tedy výsledek činnosti v podobě spolehlivé, bezpečné a bezvadné, jinak by mu nedal důvěru a činnost by mu nesvěřil. Právě s profesionalitou zákon spojuje vyšší míru odpovědnosti, protože taková osoba má (logicky) obecnou povinnost odborné péče.

Takže v novém roce prosím (pokud nemáte odpovídající kvalifikaci) hlavně neopravujte pojistky, rozvaděče, nevyrábějte výbušniny, nepořádejte ohňostroje, nikoho neoperujte, a pokud máte nezvladatelnou touhu dělat něco, co vypadá fakt hustě, pořiďte si 3D tiskárnu (mně ji prý přinese Ježíšek). Bude vaše a můžete si ji rozbít sami, pokud budete vycházet z pravidla, že návody jsou pro amatéry (někdy tak konám, ale u té tiskárny to fakt riskovat nebudu).

S přáním bezškodního průběhu roku 2023

Michal Pokorný, advokát,

právní zástupce Pionýra