Komenského březen

Březen 2021 – PDF

Kromě doby koronavirové žijeme také v údobí, kdy si připomínáme kulatá výročí spojená s osobností Jana Amose Komenského (loni v listopadu uplynulo 350 let od úmrtí, napřesrok oslavíme 430. výročí od narození). Jeho odkaz je zcela mimořádný, a tak jsme se rozhodli věnovat se této osobnosti i v tématu březnového čísla.

Nečekejte však učebnicový popis – narodil se, zemřel, napsal… J. A. Komenský je totiž daleko více než jen historickou figurou, jak ho mnozí vnímají a představují. Soudím, že je málo osobností, které jsou moderní již celá staletí a jejichž dílo je stále podnětné. Pionýr říká, že čerpá z myšlenkového odkazu J. A. Komenského. A je tomu tak nejen proto, že jsou jeho vize a pedagogické zásady obecně platné, ale i proto že byly průkopnické v době svého formulování a jsou stále – jsou tedy nejvlastnějším základem naší výchovné práce.

Otevřeně přiznám, že jde – v mém případě – též o téma hodně osobní, neboť vnímám J. A. Komenského jako postavu přesahující běžné rámce, osobnost mnohovrstevnatou a stále inspirující. Snad se podařilo tenhle pohled přenést i na několik stránek naší Mozaiky.

Martin

Jaro je tady

Metodické poznámky k pracovním listům. Pracovní listy najdete v tištěné Mozaice a můžete si je také stáhnout v PDF, tentokrát po jednotlivých listech: – Jaro je tady – poznámky k aktivitám– Ptáček na kolíček– Jarní květiny 1– Jarní květiny 2 […]

Více

Komenský vaším pohledem

Když jsme dávali na pionýrský facebook výzvu k nakreslení či jinému ztvárnění Učitele národů,nevěřili jsme, že se jich sejde tolik. Obrázky jsou od vedoucích, instruktorů i dětí, kresbu na titulnístraně poslala Barbora Holá […]

Více

Kalendárium + aktuality: březen 2021

Melodie bude letos jinak V letošním roce se organizátoři z Jihočeské KOP rozhodli, že republikové finále Melodie proběhne zasilatelskou formou. Proč? Protože covid zatím nepřeje setkávání a hromadným akcím. Ti, kteří se chtějí […]

Více

Aktuality

Oblastní porady 2021 Už za pár dní se má uskutečnit první oblastní porada, ale situace v souvislosti s nemocí Covid-19 se stále nelepší. I ti největší optimisté, mezi něž se řadím, již nevěří, […]

Více

Výzvy individuální i oddílové

Oddílové výzvy jsou příležitostí pro týmovou spolupráci První oddílová výzva „Připrav aktivitu pro děti“ je za námi. Sešlo se nám přes 15 příspěvků. A co jste pro děti připravili? Hledání pokladu, […]

Více

Pestřejší a trochu jiné příběhy

Skrze příběhy děti poznávají situace, které samy zažívají, nebo které si neumí ani představit. Dobře vedené setkání s jinakostí podporuje otevřenost a zmenšuje strach z odlišnosti (vlastní i cizí), který tvoří živnou půdu pro […]

Více

Březen – měsíc knihy. Ve Kdyni přečetli 336 knížek

Březen je už tradičně měsícem knihy, a proto přinášíme rozhovor s oddílovou vedoucí Janou Mochurovou z Pionýrské skupiny Jitřenka Kdyně. Proč právě s ní? Protože kdyňští pionýři uspořádali čtyřměsíční čtenářskou výzvu a právě tato slečna ji […]

Více

Jan Amos Komenský (1592-1670)

V úvodníku jsem uvedl, že nám nejde o učebnicový popis J. A. K., přesto je třeba alespoň pár historických faktů uvést. V další části připomeneme principy, jež užíváme zcela prakticky i my v naší činnosti. […]

Více
1 2