Březen – měsíc knihy. Ve Kdyni přečetli 336 knížek

Březen je už tradičně měsícem knihy, a proto přinášíme rozhovor s oddílovou vedoucí Janou Mochurovou z Pionýrské skupiny Jitřenka Kdyně. Proč právě s ní? Protože kdyňští pionýři uspořádali čtyřměsíční čtenářskou výzvu a právě tato slečna ji měla celou na starosti. Možná vás tento nápad inspiruje a vyhlásíte si vlastní čtenářskou výzvu i ve vaší skupině…

Jak se PS Jitřenka Kdyně vypořádala s omezeními a zrušením činnosti kvůli koronaviru?
Mohli jsme být smutní, mohli jsme být naštvaní, ale ničemu by to nepomohlo. Spíše než „PROČ?“ jsme si začali pokládat otázku „JAK?“. Jak můžeme zůstat s dětmi v kontaktu? Jak bychom mohli dětem předávat informace o naší on-line činnosti, když se nemůžeme scházet? Jak docílíme toho, aby v dětech přetrvávala chuť být pionýrem a těšili se na den, kdy se zase budeme moct shledávat na každotýdenních schůzkách? Jak?!

Co jste vymysleli?
Po nemalém přemýšlení jsme se rozhodli přejít na systém tzv. výzev. Věděli jsme, že rodiče a téměř všichni naši puberťáci, kteří jsou již aktivní na sociálních sítích, se stanou klíčovými přenašeči informací k menším či ostatním dětem, jež tyto sítě nemají. Zapojujeme se do pionýrských výzev, ale měli jsme třeba vlastní fotohádanky, vyráběcí výzvy, různé kvízy nebo právě Čtenářskou výzvu.

Skončila nedávno, 31. ledna. Můžeš ji přiblížit?
Trvala čtyři měsíce, byla tedy naše zatím nejdelší. Hlavním cílem bylo zaplnit dvě tabulky – první byla řazena dle názvu knihy, druhá dle jména autora. Nejlepší na ní bylo, že nebyla určena jen pro děti, ale mohli se zapojit i jejich rodiče, prarodiče, vedoucí a instruktoři. Dokonce se zapojilo i pár čtenářů z ostatních pionýrských skupin, které se o naší výzvě dozvěděli a zapojit se chtěli (vidíte, kam až dosahuje vliv sociálních sítí). Dveře byly otevřené komukoliv, kdo rád čte a chce se s námi o to podělit. Pokyny byly více než jednoduché – Přečti, vyfoť, pošli. Nic víc!

Jak to probíhalo technicky?
Průběžně jsme zveřejňovali tabulky s nově přečtenými knihami, a tak mohli všichni vidět, jak na tom sami jsou a samozřejmě jak na tom jsou jejich „soupeři“. Kdo to poctivě sledoval, viděl nevyřčené (pod)soutěže mezi pár maminkami nebo mezi rodiči a vedoucími. Knihy přibývaly a za posledních 14 dní do konce výzvy jsme zvládli neskutečné… Nejen, že jsme překonali náš cíl 200 knížek, ale dokonce jsme překonali hranici 300 knížek! Tyto dva týdny k nám přicházely knihy ze všech stran – od dětí, rodičů i vedoucích.

Jaký je tedy výsledek?
Vyhlásili jsme první tři místa v každé kategorii (děti, rodiče, vedoucí) a také celkové umístění. Nejvíce knížek přečetla devítiletá Natálka Nováková, neuvěřitelných osmnáct. Společnými silami jsme dosáhli neuvěřitelných 336 přečtených knih. Velké díky patří všem 84 zapojeným čtenářům – malým i velkým. Na březen už chystáme další výzvu. Jsem ráda, že společně táhneme za jeden provaz a díky tomu přelezeme tenhle velký balvan, jenž nám ztěžuje naší normální činnost. Vydržte, společně to dáme!

ptala se Mirka

Jak udržujete kontakt s vašimi dětmi vy? Máte tip na další on-line aktivity? Dejte nám o tom vědět na mozaika@pionyr.cz.