PIVCO je PIonýrská Výzva COvidu pro děti i vedoucí

Pionýrská skupina Kolo Koloveč je skupina ze západu Čech, která má aktuálně padesátku členů, necelá polovina jsou děti. Oddíly sice několik let nemají, ale zato při skupině funguje volnočasový Klub brouka Pytlíka, který se pravidelně schází každý pátek. „Činnost je rozdělena do několika sekcí: vaření, kin-ball, bystré hlavy, putování, hledání pokladů, pokusy atd. Pravidelně zařazujeme i tzv. Noci s překvapením, kdy děti spí v klubovně nebo ve stanu u rybníka,“ popisuje Martina Borůvka Bozděchová. Kromě toho skupina pořádá ještě tvořivé středy – výtvarné a keramické dílny. Tedy za normálních okolností, nyní se samozřejmě žádná setkání s dětmi konat nemohou.

Už loni na podzim vedoucí vymýšleli, jak by s dětmi mohli zůstat v kontaktu, proto vznikly tzv. výtvarné balíčky. Děti dostaly návod a pomůcky na výtvarnou dílnu, doma tvořily samy nebo s pomocí rodičů a vedoucím poslaly fotku výrobku. Nyní s novým rokem vymyslela skupina PIVCO – Pionýrskou Výzvu COvidu.

Kdy vás napadlo uspořádat PIVCO? Kolik už jich proběhlo?
Asi v polovině prosince se nás pár vedoucích sešlo v klubovně a řešili jsme program na další pololetí. Nikdo nevěděl, co bude dál, nicméně bylo důležité, abychom byli připraveni. Na podzim jsme namísto dílen zavedli výtvarné balíčky. Co ale teď? Keramiku dětem do balíčku dát nemůžeme! Magda navrhla zapojit se do pionýrských výzev nebo vymyslet něco podobného v rámci naší pionýrské skupiny. To se všem zamlouvalo, a když se přihlásila naše mladá vedoucí Mirka, že si to vezme na starost, zbývalo vymyslet jen název – originální, zapamatovatelný, nepřehlédnutelný. Nakonec zvítězilo PIVCO – první vyšlo 21. prosince a od té doby další čtyři.

Jaké úkoly nejčastěji dáváte? 
PIVCO je zatím hodně na začátku, takže zkoušíme a otrkáváme se. Zatím jsme ve výzvách měli filmový kvíz, origami, logické hádanky, tvoření a objevení místa podle fotek (byla zveřejněna fotka místa v okolí a děti měly najít, o které místo se jedná, dojít tam a vyfotit se).

Co je na této aktivitě nejtěžší?
Nemyslíme si, že by na tom bylo něco těžkého. Jak pro nás, tak pro děti, to není nic složitého.
Možná rozjet to a pak vydržet!

Mohou se zapojovat i děti mimo skupinu? A jak děti k účasti motivujete?
Naše PIVCA jsou pro širokou veřejnost. Každý je u nás vítán. Nabádáme k účasti hlavně přes facebook a naše webové stránky. Za účast nebo správné splnění výzvy dostávají děti malé odměny.

Kolik dětí se průměrně zapojuje?
Zatím účast není vysoká, ale doufáme, že se číslo postupem času zvýší. Počet zúčastněných určitě závisí na úkolu, jestli je zajímavý, náročný, kreativní, od stolu či v přírodě. PIVCO není omezené dle věku, předpokládáme tedy, že někdy pomohou i rodiče. Při filmových kvízech se zapojily i starší děti, což nás potěšilo.
Je to vlastně takové jedno velké PIVCO pro nás – začít, vytrvat, vypracovat se a získat odezvu, abychom byli spokojeni, že vynaložená práce nepřišla vniveč.

Magdaléna Hergetová, Mirka Pittrová, Martina Borůvka Bozděchová
PS Kolo Koloveč