Výzvy individuální i oddílové

Oddílové výzvy jsou příležitostí pro týmovou spolupráci

První oddílová výzva „Připrav aktivitu pro děti“ je za námi. Sešlo se nám přes 15 příspěvků. A co jste pro děti připravili? Hledání pokladu, pohádkovou stezku, focení podle Ideálů, venkovní deskovou hru, šifry, kulturní procházku a další… Na některé z nich se již brzy můžete těšit na webu Pionýra v sekci Distančních aktivit. Kdo ví, třeba se některou budete inspirovat a upravíte si ji do vlastních podmínek.

2. oddílová výzva – PiCeK

Nestihli jste první výzvu? Nevadí. Pojďte zkusit tu další. Druhá oddílová výzva je již v běhu a tentokrát vychází z odborky
Kulturního fandy. Pojďme společně sestavit nabídku Pionýrské Cestovní Kanceláře. A když píšeme společně, opravdu
myslíme společně. Předpokládáme totiž zapojení dětí i vedoucích. Každá správná cestovní kancelář má katalog. Zamyslete se, jaká krásná místa máte v okolí vaší klubovny (řekněme do 10 km od ní), a vytvořte jim jejich katalogové listy. Může se jednat o parky, kulturní památky, sportoviště nebo jakákoliv jiná zajímavá místa… Naplánujte a dohodněte si v oddíle s dětmi, kdo jaký list katalogu připraví, včetně zajímavostí o místě a fotek. Sestavte si návodnou
tabulku nebo osnovu, aby děti připravovaly listy stejně.
Čas máte do 17. března, kdy nám zašlete nabídku vaší “cestovní kanceláře”. Nezapomeňte připojit tabulku, kde bude vyplněno, kdo všechno aktivitu připravoval. Jako u každé výzvy, šanci na odměnu má každý. Třeba se zrovna váš katalog může stát tipem pro víkendovou výpravu jiného oddílu nebo si naopak vy vyhledáte tip u někoho jiného
na vlastní oddílovou výpravu. Naším cílem je dát dohromady podklady pro jeden velký katalog pionýrské cestovní kanceláře.

TAK NEVÁHEJTE A PUSŤTE SE DO ZALOŽENÍ VLASTNÍ CESTOVKY 🙂

TIP: Našli jste opravdu zajímavé místo?
Zkuste se podívat, jestli má už svoji kešku. A pokud ne, zkuste založit tu pionýrskou (samolepky, tužky a logbooky si můžete objednat na E-mošce).

Individuální výzvy jsou s námi už více než čtvrt roku

Je to tak, výzvy přináší možnost zapojení dětí ze všech oddílů a některé je plní opravdu s vervou. A tak jsme se zeptali čtyř vedoucích, jejichž děti se zapojily už na samém začátku, a děti tedy opravdu plní výzvy úspěšně přes čtvrt roku. Ptali jsme se, jak s výzvami pracují v oddíle, jestli mají vlastní bodování, jestli mezi sebou děti komunikují, jak komunikují s vedoucí, jak výzvy vedoucí vybírají, jak předávají odměny apod.

Jdeme do toho!

Už na jaře „podivného“ loňského roku jsme udržovali kontakt se členy oddílu pomocí různých oddílových výzev, nabídek k zapojení se do soutěží a různých aktivit (proveditelných i na dálku). Do předávání informací se velmi aktivně zapojili starší členové oddílu a pravidelně obcházeli a objížděli všechny mladší děti. Se staršími a rodiči bylo možné se kontaktovat i na FB nebo mailem, ale… Při první příležitosti jsme se sešli a užívali si společné aktivity. Na podzim po další stopce jsme podobnou formou pokračovali. A pak přišly první pionýrské výzvy. Jdeme do toho! Ale jak co nejrychleji oslovit co nejvíce členů? V prvních výzvách opět obcházení a objíždění dětí, zveřejňování výzev v naší nástěnce… a postupné hledání dalších cest. Na milost jsme vzali mailovou komunikaci, zprávy na FB, SMS zprávy a sdílení informací na FB, k tomu nástěnka a upozorňování na možnost sledování aktivity na www stránkách Pionýra. Pak přišla první výhra – předání osobně vedoucími až do domu (šlo to i bezkontaktně). Mnohé děti mezi sebou komunikují – většinou vyhrává telefon, ale při plnění některých výzev venku se občas sejdou a plní společně. Zvlášť u nejmenších dětí jsou rodiče velkou pomocí – po organizační stránce. Nabídku zapojení všichni přijímají kladně, dokonce máme zprávy o tom, že právě v karanténě jsou naše výzvy super náplní pro znuděné děti. K vedoucímu zprávy putují bezkontaktně – do schránky, mailem i zprávami na FB. A tak v tom vlastně jedeme s přestávkami už téměř rok – divné zjištění, ale je to tak. Hledáme další možnosti, zkoušíme kudy tudy a určitě nejsme jediní, kteří u dětí neuspěli s nabídkou on-line schůzek. Ale zvládneme to, my se jen tak nevzdáme.

Lenka Sakařová, PS Zborovice

Výzvy mi vytrhly trn z paty

Pro náš oddíl Orlíci, kde je 20 dětí od 6 do 14 let, je tato aktivita jak dělaná. Chtěla jsem s dětmi zůstat v kontaktu, ale neměla jsem čas sama něco vymýšlet, protože jsem byla skoro stále v práci. V aplikaci WhatsApp jsem vytvořila dvě skupiny jednu pro děti a druhou pro rodiče. Začátkem týdne na obě skupiny vložím krátké povídání a tři nové výzvy. Menším dětem pomáhají s plněním rodiče a starší si poradí samy. Když děti někdy potřebují podrobnější vysvětlení, napíšou mi nebo zavolají. Ze začátku to bylo i 10 dotazů denně. Když děti splní úkol, pošlou fotku, video nebo jen zprávu – u nás platí vzájemná důvěra. Já pak vybrané fotky a info, kdo má splněno, vkládám do skupiny dětí. Losování je pro nás vždy velká událost, video z Ústředního kanálu sledují rodiče i děti s napětím. Odměny jsou pro děti výborná motivace a trička a deskovky dobrá volba. Náš oddíl Orlíci splnil celkem již 300 výzev. Při velkém počtu zapojených dětí si musím vést vlastní přehled – kdo co splnil, kdo byl vylosován, zda mu odměna dorazila atd. Díky moc za dobrý nápad. Jen tak dál.

Šárka Zeusová, PS Dravci

Od samého začátku

Náš oddíl Poutníci je do výzev zapojen od samého začátku. Děti jsme informovali nejen na našich facebookových stránkách, ale i prostřednictvím aplikace WhatsApp.
Naše skupina je malá, má 32 členů (z toho dvacet do 15 let). Za velký úspěch považuji to, že si výzvy vyzkoušelo již 13 dětí – z toho tři jsou úplní nováčci, kteří se budou letos nově registrovat. Máme šest „zarputilých plnitelů“ (v dobrém), někteří z nich už překonali hranici 25 výzev.
Musím říct, že máme i velké štěstí při losování. Výher už přišlo tolik, že by mi na jejich spočítání nestačily prsty na ruce. Výhry chodí na moji adresu a poté je osobně předávám dětem. Mám velkou radost, když vidím, jak jsou výhrou potěšeny. Často pak posílají fotky deskových her nebo se předvádějí v novém tričku.
Podle zaslaných fotografií vidím, že některé výzvy děti plní společně s kamarády. Bylo tomu tak třeba při stavění sněhuláka či různém vyrábění. Velký zájem byl o vánoční mega výzvy, kdy jsem odesílala seznam se čtyřiceti jmény.
Čtyři naše děti jsou zapojeny i do e-odborek. Velmi se líbil kuchař, ale účast má i ochránce přírody a výtvarník.
Jsem vděčná za příležitost, kterou jste pro nás a děti připravili, a pyšná na všechny, kteří se výzev účastní.

Marcela Feixová, PS Libochovice

Brabroučí a pionýrské výzvy

Od říjnového zákazu činnosti jsme spustili plnění oddílových výzev a později jsme jako doplňkové přidali i výzvy pionýrské. Od ledna jsme se pak rozhodli plně využít aktivity ústředí. Členové oddílu mají každý týden po družinkách on-line schůzky, kde jsou vedoucími motivováni nejen k plnění výzev. Ty pak odevzdávají prostřednictvím služby DriveUploader, která funguje jednoduše na počítači i mobilu. Většinou mají nahrát fotografii z plnění, video nebo soubor. Nahrané úkoly se rovnou ukládají na Google Disk a vedoucím, kteří mají výzvy na starosti, přijde e-mail s informací o odevzdání. Ti pak zapíšou body do tabulky, ve které se i vytváří graf s počtem získaných bodů jednotlivců. Kromě toho mezi sebou soutěží jednotlivé družiny, která bude mít průměrně nejvíce bodů na člena. Výsledky se zobrazují na oddílovém webu brabrouci.cz/online, kde najdete i další informace.

Aktuálně je zapojeno 56 ze 75 členů. Porovnání mezi družinkami pomohlo většímu zapojení starších dětí, které se motivují navzájem. Mladší členové většinou výzvy plní s rodiči, kteří za připravené aktivity velice děkují. Další motivací je i zapojení vedoucích, kteří vytvořili vlastní „družinku“. Veškerá komunikace probíhá přes email, vedoucí družin s dětmi komunikují převážně přes Google Classroom, WhatsApp a Messenger. Pro případné výhry uvádíme rovnou adresu dětí, protože chceme co nejvíce omezit osobní kontakt mezi sebou. Ale o to více připravujeme distančních víkendových aktivit a programů na doma.

Paša Pokorná, PS Modřice