Aktuality

Oblastní porady 2021

Už za pár dní se má uskutečnit první oblastní porada, ale situace v souvislosti s nemocí Covid-19 se stále nelepší. I ti největší optimisté, mezi něž se řadím, již nevěří, že se bude možné potkat osobně. Připravujeme tedy méně komfortní elektronickou verzi porady. Platforma, na které se potkáme, bude ta, kterou běžně používáte na vašich krajích při poradách. V současné chvíli ladíme program, z kterého vám můžu kousek prozradit. Třeba úprava Stanov Pionýra. Vzhledem k nejistotě, která zatím panuje i ohledně konání Výročního zasedání, připravujeme úpravu Stanov ve dvou verzích.

První verze je pro případ, že Výroční zasedání nebude možné v prezenční formě svolat. Pak dojde ve Stanovách k úpravě pouze v bodě XIII. Společná ustanovení, odstavec B.3.e. Je to z důvodu, abychom upravili naše Stanovy s ohledem na současnou situaci a mohli v budoucnu hlasovat elektronickou formou.

Druhá verze připravovaná pro běžné prezenční jednání obsahuje úprav o něco víc. Nedokážu v tomto článku představit všechny, ale vyberu namátkou jednu. Třeba bod VI. Pobočné spolky. Část C odstavec 6. se zabývala poměrně obsáhle rozpočtem krajské organizace. Po dohodě jsme většinu této části navrhli přesunout do Vnitřní směrnice spolku, která se rozpočtem může zevrubně zabývat. Navíc její obsah bude upravitelný rozhodnutím České rady Pionýra podstatně rychleji a jednodušeji než v případě Stanov jednáním výročního zasedání. Navrhovaná úprava je samozřejmě pouze návrh k jednání, ale už jen to, že se Stanovy zkrátí o zhruba půl stránky textu, by mi nepřišlo jako špatný výsledek.

Víc prozrazovat nebudu, vždyť se potkáme za pár dní. A přiznám se, že představit úpravy ústně mi přijde o něco jednodušší než písemnou formou. Těším se, že se opět po dlouhém čase potkáme. I když to pravděpodobně bude jen přes obrazovku.

Dušan

Vše má svůj konec

Odpovědi na vyslovené a nevyslovené otázky, související s kandidáty na funkci předsedy Pionýra. Dnes s Martinem Bělohlávkem, který je stávajícím statutárním orgánem Pionýra a ve vrcholné funkci jistě zkušeným funkcionářem.

Je tvoje mise opravdu u konce?
Otázka mne poněkud překvapuje. Odpověď jsem na ni totiž dal již v roce 2016, kdy jsem ve svém kandidátském vystoupení uvedl, že bych rád pokračoval ještě jedno funkční období, a pak „převozníkovo veslo“ předal nástupci. Ale máš pravdu i ke mně nyní dolehly dotazy, zda budu, či nebudu znovu kandidovat, jako bych to na řadě fór neopakoval. Tak to vyslovím znovu: Rok 2021 bude mým závěrečným v pozici předsedy Pionýra. Dotazy možná plynou i z nenormální situace, která je v souvislosti s covidovou epidemií. Ale na mém postoji se nic nemění.

Již jsi to vzpomenul – covidová epidemie…
… je něco, co se nedá přehlédnout, ale nikoli důvod, či spíše záminka pro to, abych hledal zdůvodnění, proč bych měl pokračovat dál a kandidovat znovu. Poznamenalo to život v celé společnosti, přirozeně i v Pionýru. Mnoho věcí, akcí a aktivit jsem si představoval, že budeme loni i letos dělat jinak. Rozhodně se nám v tomto funkčním období nedařilo tak, jak jsme si představovali. Ale to je život, nikdy neběží úplně podle plánu.

Takže je na místě otázka nástupců?
Jistě. Jako odpovědný člověk a člen týmu pochopitelně vnímám potřebu určité kontinuity. Proto stejně jako další členové Výkonného výboru České rady Pionýra chápu zatím představeného kandidáta, Dušana Pěchotu, jako vhodný tip. Tím ovšem netvrdím, že musí být jediným kandidátem. Třeba je někde (?) připraven ještě další… – může být, v demokratickém spolku by jistě nešlo o nepřirozenou záležitost. Ale zatím o dalším nevím. A mimo jiné v této souvislosti připomenu, že Dušan byl mezi kandidáty na místopředsedu Pionýra, které jsem dával ke zvážení delegátům VZP v r. 2016. Byla to jejich volba, která rozhodla o obsazení místopředsedů, ale Dušan je dlouholetým členem Výkonného výboru ČRP, a tak o této problematice ví mnohé.

Myšlenka výběrového řízení na předsedu byla opuštěna?
Idea o obsazení funkce předsedy Pionýra cestou výběrového řízení byla rok zvažována a nezískala významnou podporu. Já ji vnímal jako určitou možnost, cestu – jak hledat kandidáta, ale i zkušenosti odjinud mne přesvědčily, že jsme ji nakonec do života neuvedli a vydali se cestou tradiční. A znovu zopakuji, Dušan je již představeným, tedy oficiálním kandidátem, ale nikdo netvrdí, že musí být jediným. Já mu však budu držet palce!

ptala se Mirka

Zlepšovadlo pokračuje

Projekt pokračuje – byť v omezené míře. Ale v rámci KA2 a KA9 mohou vzdělávací kurzy
pokračovat v distanční podobě. Účastníci projektu Zlepšovadlo nerezignovali a pokračují v aktivitách.

Martin