Komenský vaším pohledem

Když jsme dávali na pionýrský facebook výzvu k nakreslení či jinému ztvárnění Učitele národů,
nevěřili jsme, že se jich sejde tolik. Obrázky jsou od vedoucích, instruktorů i dětí, kresbu na titulní
straně poslala Barbora Holá z PS Tuláci Klatovy. Díky!