Zlepšovadlo – ocenění

Hlavním bodem při realizaci projektu je pochopitelně vlastní činnost oddílů a její rozvoj – k tomu je Zlepšovadlo určené. Ale nefungovalo by to samo o sobě, nějakým samospádem. Významnou, i když spíše nenápadnou, roli proto sehrávají naši metodici, kteří konkrétními radami pomáhají. Na XI. výročním zasedání Pionýra byl proto celý tým metodiků oceněn za svůj přínos při uvádění Zlepšovadla do života. Bez nich by to bylo mnohem složitější. Proto ještě jednou: Velké díky, vážení metodici!

Martin