Zlepšovadlo jede

Ze strany MŠMT byla v první polovině září schválena Zpráva o realizaci projektu č. 5 za poslední monitorovací období. Byla to zpráva poměrně útlá, protože v období od 1. března do 30. června nešlo ani příliš plánovat, ani moc […]

Více

Zlepšovadlo pomohlo i při KOPRu

Aktivity projektu Zlepšovadlo pomohly i k zajištění nabídky na tzv. Vzdělávací dny, které přispěly dětem k adaptaci zpět na „školní režim“ po dlouhé pauze zaviněné nouzovým stavem. Odevzdaná „Zpráva o realizaci“ (dokládající průběh projektu a plnění jeho […]

Více

Zlepšovadlo pokračuje

Po koronavirové pauze se znovu rozeběhly i aktivity projektu Zlepšovadlo. Drobnou ochutnávku z jejich pestré palety dokumentuje několik fotografií. Z věcného hlediska je třeba uvést, že byla zpracována a předána další (oficiální) Zpráva o realizaci.

Více

Zlepšovadlo

Činnosti v rámci projektu byly během trvajícího nouzového stavu pozastaveny a čekali jsme na vyjádření ŘV. Z jeho dobrozdání vyplynula možnost prodloužit realizaci projektu o šest měsíců, ovšem není připuštěno navýšení mzdových nákladů projektu. Podmínka je […]

Více

Setkání u náměstka ministra

Od ledna 2020 došlo na MŠMT k výrazným organizačním změnám. S nimi bylo spojeno například přesunutí odboru pro mládež do jiné skupiny MŠMT. V rámci personálních změn byl ustanoven nový náměstek ministra, řídící (novou) sekci […]

Více

Kreslení světlem

Zdá se někomu tenhle nadpis nesrozumitelný? A navíc ve spojení s (nějakým?!) projektem. Kdybych tam uvedl FOTOGRAFIE… – bylo by to srozumitelnější? Slovo fotografie pochází z řeckých slov fós (světlo) a grafis (štětec, psací hrot), což dohromady dává „kreslení […]

Více

KDO PLATÍ ZLEPŠOVADLO?

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ O tom, že v říjnu odstartoval projekt Zlepšovadlo, jste se dočetli v minulých vydáních Mozaiky. Dozvěděli jste se i to, že má především dva cíle – podpořit pionýrské […]

Více

Ostrý start

Projekt se naplno rozeběhl hned s úvodním měsícem – během prvních týdnů října proběhla setkání zástupců 44 aktuálně zapojených pionýrských skupin. Jim byly představeny rámcové zásady zajištění projektu, zejména ustanovení týkající […]

Více

Projekt Pionýra v rámci OP VVV zahájen

Od 1. října se rozeběhl pionýrský projekt „Zlepšovadlo“, kterým naplňujeme záměr, aby – je-li to možné – podpora naší činnosti nebyla zajištěna pouze z jediného grantového programu. Nejde o snadnou úlohu, ale Operační […]

Více