Zlepšovadlo = součást většího celku

Již jsem několikrát připomínal, že projekt Zlepšovadlo využívá k dalšímu rozvoji práce v oddílech prostředků z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání. K našemu růstu rádi užíváme prostředků z Evropské unie. V souvislosti s novým období (a tu máme březen a s ním výročí J. A. K.) stojí za to připomenout, že na programové období 2021-2027 připravuje Česká republika (resp. MŠMT) Operační program J. A. Komenský (OP JAK).

Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Připravený OP JAK z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost získání kompetencí k celoživotnímu vzdělávání. Z toho je patrné, že myšlenky J. A. Komenského jsou stále aktuální, ba získávají – vzhledem k rychlosti proměn světa – na naléhavosti.

Celoživotní vzdělávání je idea, která je pionýrům i Pionýru vlastní – protože ustrnout se nevyplácí a myšlenky, které jsou pro pionýrství typické, tj. poznávání a objevitelství, jsou pro nás a naši výchovnou práci s dětmi v oddílech příznačné.

Martin