Zlepšovadlo – podpora EU v praxi

Nedávno jsem opět poslouchal obecnou zápornou kritiku podpory z EU. Tahle naše rubrika není tribunou ani laciné reklamy, ani levné kritiky Evropské unie. (Ona společná instituce má jistě – jako všechno – své klady i zápory.) Ale je těžko oddiskutovatelnou skutečností, probírám-li se závěrečnými zprávami z aktivit našich pionýrských oddílů a skupin, že evropské prostředky u nás pomáhají. Slouží v konkrétních místech a zcela praktické aktivity v rámci Zlepšovadla naplňují cíle Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. A to je dobrá zpráva a reálný výstup. Zlepšovadlo potažmo OP VVV zkrátka slouží zamýšlenému účelu! 🙂

Martin