Pionýři si na X. výročním zasedání v Pardubicích zvolili nové vedení

Nezvyklé a netradiční. Tak by se dalo popsat X. výroční zasedání Pionýra, které se
v sobotu 13. listopadu 2021 konalo v Pardubicích. Místo obvyklých více než dvou set delegátů se jich tu z epidemiologických důvodů sešla jen čtvrtina.

„Přítomno je 50 delegátů s celkovým počtem 201 mandátů, což je 73,8 % hlasů,“ řekl krátce po zahájení Jiří Žďára z mandátové komise. Velká část delegátů tak vyslyšela výzvu předsedy Pionýra Martina Bělohlávka a předsedy Obsahové komise pro přípravu VZP Dušana Pěchoty a kvůli epidemiologické situaci svůj mandát předala prostřednictvím plné moci jinému delegátovi.

I v takto omezeném počtu si však zástupci pionýrských skupin zvolili nové vedení spolku. Jednání začalo krátce po půl desáté dopoledne a bylo přenášeno i on-line prostřednictvím pionýrského YouTube kanálu. Vzhledem k omezené účasti bylo navrženo, že bude mít X. VZP jen omezený program – volbu nového vedení, svolání dalšího výročního zasedání a schválení jediného bodu Stanov Pionýra.

Před samotnou volbou delegáti schválili zkrácení volebního období z pěti na jeden rok. „Vzhledem k tomu, že jsme se zde sešli v tomto omezeném počtu, kdy je tu víc plných mocí než delegátů, shodli jsme se na tom, že délka volebního období bude pouze jeden rok, tedy 12 měsíců,“ vysvětlil kandidát na předsedu Dušan Pěchota, který zároveň přiznal nervozitu.

V 11:39 hodin oznámil předseda volební komise Petr Halada výsledek tajné volby. Je to definitivní. Dlouholetého předsedu Martina Bělohlávka, který již znovu nekandidoval, ve funkci vystřídal Dušan Pěchota z Jihočeské krajské organizace Pionýra. „Martine, vítám tě v klubu bývalých předsedů Pionýra. Založíme si odbory, když už jsme dva. Ty budeš předseda, já hospodář,“ zavtipkoval Petr Halada a připomněl, že nově zvolený předseda slaví v den konání X. VZP narozeniny. Přítomní delegáti poté nového předsedu, kterému funkční období začíná 1. ledna 2022, ocenili potleskem. Dušan získal v tajné volbě 189 hlasů z 201 možných a po svém zvolení poděkoval Martinovi, který funkci vykonával s krátkou přestávkou 25 let.

„Dušanovi přeji pevné zdraví a pochopení doma. Do práce energii, trpělivost a dobré spolupracovníky s nápady a vůlí pracovat.

A velmi mu přeji úspěch – osobně

i v Pionýru,“ řekl Martin Bělohlávek, který se velkou měrou v roce 1990 zasloužil

o obnovu Pionýra jako samostatné organizace a zásadním způsobem přispěl k jeho proměně v moderní demokratický spolek dětí a mládeže.

Spolu s novým předsedou delegáti zvolili osmičlenný Výkonný výbor Pionýra, ale také Rozhodčí a Kontrolní komisi. Vedení Pionýra doznalo volbami určitých změn, ale nikoli dramatických. Je to signálem, že směr, kterým se náš spolek ubírá (důraz na dění v oddílech, výchovnou práci s dětmi a spolupráci s rodiči), je správný. První místopředsedkyní se stala Káča Brejchová, která je zároveň staronovou ekonomkou Pionýra. Získala o tři hlasy více než místopředsedkyně Darina Zdráhalová (160 ku 157) a dámy si tak oproti současnému volebnímu období prohodily pozice.

Delegáti Výročního zasedání Pionýra za běžné situace hlasují i o úpravách Stanov, tedy základního dokumentu Pionýra. Během tohoto posledního jednání schválili pouze dvě nutné úpravy, mimo jiné možnost jednat distančně i pro krajské organizace a pobočné spolky. Všechny další úpravy, které by vyžadovaly širší diskuzi, byly odloženy do příštího jednání VZP.

„Asi nikdo už nevěří, že se svět zítra nebo příští týden vrátí do starých kolejí. Do těch, na které jsme sice nadávali, ale které nám nyní při zpětném pohledu přijdou super. Musíme si zvykat na nový svět

a naučit se v něm žít. Věřím, že se nám to povede, že nakonec zůstanou jen malé překážky a komplikace. Chtěl bych poděkovat těm, kteří toto výroční zasedání připravovali, a ujistit je, že jejich práce nepřijde nazmar,“ řekl po svém zvolení nový předseda, který má zkušenosti z vedení pionýrské skupiny. Uplynulých devět let byl také členem Výkonného výboru Pionýra.

XI. výroční zasedání Pionýra se bude konat už 24. a 25. září 2022 a bude spojeno i s Obsahovou konferencí Pionýra. „Z hlediska dodržení Řádu pro přípravu a jednání VZP se nám beze zbytku nedaří dodržet termíny pro tři úkoly, nicméně vycházíme z toho, že obsahová komise využije podkladů, které byly připraveny pro X. výroční zasedání,“ upozornil před hlasováním Martin Bělohlávek. Už za necelý rok budeme mít tedy všichni jedinečnou příležitost nastavit další směřování Pionýra.

Mirka