Zlepšovadlo – zájem stále roste

Oblastní porady popostrčily informační boom k využívání Zlepšovadla ještě o kus dál. Přesto (nebo právě proto) je na místě znovu připomenout odkaz na přehledně zpracované informace: pionyr.cz/zlepsovadlo. Je z nich patrné, že možností k využití je dost – zkrátka prostředky/finance jsou.

Jak už jsem připomínal, řeč o tom byla i na každé oblastní poradě – s řadou praktických příkladů a vysvětlením podmínek, které využití prostředků Zlepšovadla provázejí. Soudím, že nejsou nepřekonatelně náročné – opět se odvolám na zkušenosti těch, kteří si to již vyzkoušeli.

Připomenu, že se nabízí využít:

• Projektový den v klubovně

• Projektový den mimo klubovnu

• Tandemové vzdělávání

Martin