Připravte si podklady pro projekt Pionýra na rok 2023

Blíží se září a s ním spojená příprava projektu Pionýra na rok 2023. Stejně jako v předchozích letech budeme skládat vaše požadavky a potřeby do souhrnného projektu, který bude třeba v průběhu září a října připravit.

Ze strany MŠMT nemáme aktuálně k dispozici přesnější informace. Vycházíme tedy z naší dlouhodobé praxe a předchozích požadavků MŠMT. U specifických aktivit potřebujeme vaši součinnost. Cílem je, aby vaše požadavky byly promyšlené a realizovatelné. Zahrňte tedy, prosím, do přípravy nového pionýrského roku na skupině i povídání o možném využití některých specifických dotací.

Předpokládáme, že se bude jednat o následující okruhy:

•    vzdělávací dny,

•    integrační aktivity zaměřené na ohrožené děti a dětem je následně poskytována aktivita s významnou slevou nebo bezplatně. – Týká se zejména náhradní ústavní péče, pěstounské péče, dětí z rodin pobírajících dávky v hmotné nouzi, dětí se zdravotním omezením (držitelům průkazů TP,ZTP, ZTP-P), běženci,

•    spolupráce se školami, doučování,

•    participační aktivity v obcích,

•    mezigenerační spolupráce a solidarita,

•    případně úplně nový okruh, zatím nespecifikovaný.

Předpokládáme, že sběr podkladů proběhne v září elektronicky na základě upřesněných požadavků z MŠMT, pak to ale bude rychlá akce a štěstí přeje připraveným. Samozřejmě k tomu připravíme webinář pro lepší orientaci.