Zebra se za tebe nerozhlédne

Preventivní projekt Policie České republiky zaměřený na dopravní výchovu a osobní bezpečí, který pionýrům není neznámý, dostává od letošního září nový impuls. Nabízí se příležitost využít ho při naší práci v oddílech a prohlubovat znalosti dětí. Dopravní výchova patří mezi stálé náměty a také zde platí, že opakování je matkou moudrosti. Leckdy je vysilující neustále připomínat ona základní pravidla, že před vstupem do vozovky se rozhlížíme, ale je to potřeba. Ruku na srdce, asi každý máme zkušenost, že se z chodníků vrhají lidé (a často nejen děti) do vozovky vpravdě bezhlavě.

Stálá aktuálnost potřeby opakovat a rozvíjet dopravní výchovu je proto pobídkou využít v letošním pionýrském roce tzv. Zebru v oddílové činnosti celoročně. Vzhledem k otevřenosti projektu a dostupnosti dvou základních podkladů v podobě pracovního sešitu pro děti a manuálu pro vedoucí na adrese www.policie.cz/zebra můžete s dokumentem pracovat dle vlastního uvážení a plánu činnosti oddílu. Na stejné adrese jsou i tři základní videa, která jsou dostupná a určená též k volnému využití.

Současně se bude Zebra prolínat letošním ročníkem zpravodaje Mozaika – ve vložených Listech pro děti budete nacházet praktické tipy k využití.

Martin