Evidence a datové schránky

Evidence přináší změny. Už máte datovou schránku?

Prosinec je tady a s ním i možnost přípravy evidence. Jako vždy je důležité zaznamenat všechny změny – v oddílech, ve skupině nebo u jednotlivých členů, ať už se jedná o adresy nebo o jiné kontakty.

Nezapomeňte, že informace o oddílech, klubech i skupině jsou zveřejňovány na webu, a proto je důležité mít údaje aktuální, obzvláště pokud třeba měníte časy schůzek.

Máte-li základnu, zkontrolujte také informace o ní, případně aktualizujte informace v pionýrském katalogu nemovitostí, pokud došlo k nějakým změnám, a doplňte i aktuální fotky.

Stejně důležité je aktivovat přístupy členům. Dorostli vám instruktoři? Jim i všem ostatním funkcionářům z jednotky nezapomeňte doplnit či aktualizovat v RISPu e-mail a aktivovat uživatele webu, čímž jim umožníte vstup do pionýrských aplikací, jako je např. E-moška nebo Přihlašovna.

Evidenci čeká několik změn, tou nejvýraznější je povinné zřízení datové schránky. Tato změna se dotkne všech, neboť bez jejího vložení bude RISP u odeslání evidence hlásit kritickou chybu.

Pokud zvažujete dle úpravy Stanov změnu související s PC, obraťte se na svou KOP, s níž změnu prodiskutujete.

Pokud nevyužijete možnosti připravovat evidenci s předstihem, pusťte se do ní co nejdříve v lednu.

Pozor! Pro úspěšné provedení evidence na rok 2023 bude pro všechny pobočné spolky povinné, aby měly zřízenou datovou schránku. Pokud si do 31. prosince 2022 datovou schránku nezřídíte, při provádění evidence RISP vyhodnotí situaci jako kritickou chybu a evidenci PS nedovolí odeslat ke schválení.

Datová schránka krok za krokem

1. ledna 2023 vzniká povinnost využívání datových schránek všemi našimi pobočnými spolky. Pro odeslání evidence pobočných spolků na rok 2023 je povinností si do 31. prosince 2022 zřídit datovou schránku.

JAK NA JEJÍ ZŘÍZENÍ?

Datovou schránku právnické osoby zpravidla zřizuje její statutární orgán.

1.   Připravte si doklad totožnosti (občanský průkaz) a IČ pobočného spolku.

2.   Vyhledejte nejbližší pobočku Czech POINT.

3.   Vyrazte na pobočku v otevírací době.

4. Úředníkovi sdělte, že žádáte o zřízení datové schránky pro právnický subjekt a na vyzvání mu nadiktujte IČ pobočného spolku a předložte občanský průkaz.

5.   Včas sdělte úředníkovi, zda chcete zaslat údaje do vaší osobní datové schránky, na místo bydliště nebo na jinou korespondenční adresu.

6.   Podepište potřebné dokumenty, které vám úředník vydá.

Žádost o zřízení bude takto hotová, pak stačí vyčkat na doručení přístupových údajů.

CO SE VYPLATÍ UDĚLAT PO OBDRŽENÍ ÚDAJŮ

1.   Po prvním přihlášení si změňte heslo v části Nastavení -> Možnosti přihlášení -> Změna hesla.

2.   Nastavte si přihlašování Identitou občana a zakažte přihlášení jménem a heslem v části Nastavení -> Možnosti přihlášení -> Přihlášení identitou občana; případně si identitu občana zřiďte.

      Identita občana je soubor možností přihlášení, které se přímo váží na vaši identitu. Použít lze několik způsobů, zejména pak Bankovní identitu, jíž disponuje většina občanů ČR na základě účtu vedeného u některé banky, které Bankovní identitu podporují. Přihlašování pak bezpečně potvrzujete např. z mobilní aplikace.

3.   Nastavte si upozornění do e-mailu v části Nastavení -> Notifikace -> Notifikace e-mailem. Zajistíte tak, že nepřijdete o žádnou příchozí zprávu.

4.   Přidejte uživatele jako oprávněné osoby s přístupem do datové schránky v části Nastavení -> Uživatelé. Můžete tak přidat např. hospodáře PS, dbejte však nastavení oprávnění.

      Za žádnou cenu neposkytujte vaše jméno a heslo někomu dalšímu, přístupové údaje statutárního orgánu by neměl používat nikdo jiný než on sám.

5.   Dobijte si kredit, abyste mohli posílat datové zprávy jiným institucím, než jsou úřady, např. krajským organizacím nebo hlavnímu spolku. Dobití kreditu najdete v části Nastavení -> Placené datové zprávy -> Odesílání Poštovních datových zpráv.

      Cena jedné datové zprávy je 5Kč, pro začátek vám může stačit třeba 250Kč (tedy kredit na 50 zpráv).

POKUD MÁTE DOTAZY

•    Zavolejte nebo napište Matějovi na 777 870 486,

      matej@pionyr.cz.

•    A pokud vám nedokáže odpovědět ani Matěj, zkuste informační linku datových schránek na čísle 954 200 200, na niž se dovoláte v pracovních dnech od 8 do 18 hod.

VendyMatěj