Kdo je Michal Rejzek? Přece Krtek

Představit Krtka (Michala Rejzka), dnes místopředsedu Pionýra, chce trochu více prostoru. V Praze je sice známý, mimo ni ale téměř vůbec. Hned v úvodu zdůrazní: „Nesmím zapomenout zmínit, že ač jsem aktuálně místopředsedou Pionýra, nemám ambici v budoucnu kandidovat na pozici předsedy Pionýra. Přijde mi fér sdělit to hned takto zkraje, aby případně nevznikala nějaká nenaplněná očekávání.“ Ale pojďme začít od píky.

Řekni nejdříve něco o sobě…

V patnácti letech jsem na tom byl asi jako hodně jiných – jen s mlhavou představou, čemu se chci věnovat. Nakonec jsem zamířil na obor kuchař-číšník, kde jsem se vyučil a odmaturoval. Měl jsem plán dodělat si nějaké ekonomické kurzy a zkusit třeba pozici provozního v nějaké restauraci. Ale pak se to nějak zamotalo a najednou jsem se ocitl na odboru centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra ČR. Už jsem tam přes 23 let. Pracuji na směny (den/noc), volného času mám relativně dost, a tak jsem v roce 2011 přibral ještě práci tajemníka Pražské organizace Pionýra (POP).

Jak se ti připletl do života Pionýr?

V roce 1986 mě přitáhl turistický oddíl Dálava při 45. PS Jána Nálepky hrdiny SSSR v Praze 6. Bylo mi devět a na schůzky jsem chodil se starším bráchou. A měl jsem velké štěstí, protože náš oddílák byl osvícený člověk a dělal s námi činnost, která nás bavila a nějaká politika v ní neměla místo, nebo jsem ji alespoň nevnímal.

Po revoluci mnohé oddíly zanikly, ale ten náš fungoval stále. V roce 1995 náš tehdejší vedoucí již neměl na vedení oddílu čas a na mě v 18 letech spadlo vedení oddílu a potažmo celé skupiny. To vše trvalo v podstatě až do roku 2016, kdy skončil mnou vedený oddíl Dálava. Najednou to šlo i s naší PS od desíti k pěti, protože jsme měli už jen jeden oddíl, a tak tak jsme se drželi nad minimální hranici pro fungování PS. Tou dobou už jsem ovšem nějakou dobu dělal předsedu a tajemníka POP a měl jsem povědomí o pražských skupinách. Díky tomu jsem domluvil sloučení s jednou podobně malou PS. Následně k nám přešel ještě jeden oddíl z jiné skupiny a rázem jsme z malé PS byli středně velká skupina, která má aktuálně tři oddíly a 90 členů. Na skupině aktuálně působím na pozici vedoucího PS a delegáta v KRP, vlastní oddíl nemám.

Prozraď o sobě nějakou perličku…

Nevím, jestli bych to nazval perličkou, ale vedle Pionýra mám aktuálně velkého koníčka. Je jím motorka Kawasaki ER5, ale cesta k ní nebyla úplně přímočará. Až do 35 let jsem nemyslel, že jednostopé vozidlo je pro mě to pravé ořechové, a nebyl si vůbec jist, že mě to bude bavit. Postupně jsem si tedy pořídil babetu, následně skútr a až pak jsem zjistil, že motorka má své nesporné kouzlo. A ohromně mě to baví.

A co tvá přezdívka?

Můj brácha měl v oddílu přezdívku Kartáč, a jak už to u mladších sourozenců bývá, začali mi říkat Kartáček. Léta běžela a časem se z Kartáčka stal Krtek. Sám vlastně nevím, jak se to stalo, ale novou přezdívku jsem přijal a dnes mě zná většina lidí pod touto přezdívkou, na Michala moc neslyším.

Dívám-li se na to zpětně, pozoruji na sobě i nějaké ty vlastnosti krtka – rád se sám hrabu v různých úkolech. Občas jsem slepý a nevidím, když to se mnou myslí někdo dobře nebo mi chce pomoct. Občas se prostě někde zahrabu a pár dní o mně není slyšet.

Vedle práce na PS ses zapojil i jinde.

Ano, to je pravda, ale chvilku to trvalo. Byl jsem aktivitami u oddílu a PS naplněný a necítil potřebu postupovat dál. To přišlo až v roce 2007 (kdy mi bylo už 30 let) – oslovila mě Markéta Fraitová, zda bych se nechtěl zapojit do dění v rámci celé Prahy. Začínal jsem jako člen VV PRP zodpovědný za akce a mou první akcí, kterou jsem spoluorganizoval, bylo společenské setkání v Autoklubu ČR a dodnes si pamatuji, jak jsem z toho byl nervózní. Na této pozici jsem setrval pár let a postupně jsem zjišťoval, o čem práce na POP je. A bavilo mě to. Byla to příležitost realizovat své nápady nejen pro svou PS, ale pro všechny PS v Praze. Předsedou a tajemníkem POP jsem se stal v roce 2011 a obě funkce zastávám dodnes.

Před pár týdny jsi byl zvolen místopředsedou Pionýra…

Připouštím, že to může být pro leckoho překvapení. V rámci Pionýra jsem se zapojoval až do roku 2020 asi jako jakýkoliv jiný předseda KOP: občas nějaká nárazová aktivita, ale nic trvalejšího. Zlom nastal v roce 2021, kdy jsem se zapojil do kulatého stolu (později pracovní sekce) týkajícího se fungování skupin s nepravidelnou činností (tzv. táborových PS). To je záležitost, která mě osobně hodně zajímala. A že se z původně okrajového tématu agenda za rok rozrostla o spousty dalších otázek, protože téma není vůbec černobílé, to už přinesl život.

Před letními prázdninami jsem byl osloven Darinou, zda bych byl ochoten přijmout funkci druhého místopředsedy Pionýra. Kývl jsem. Má parketa by měla být komunikace s KOP, což mi dává smysl – napovídají mi to zkušenosti z předsedování POP, což už dělám déle než 10 let.

Jaké je tvé předsevzetí? S čím do funkce jdeš?

Je mi jasné, že styl práce se v jednotlivých KOP liší, a co funguje v Praze, nemusí fungovat jinde a naopak. Proto mám v plánu co nejdříve objet všechny KOP – ideálně se zúčastnit přímo jednání krajských VV, abych měl představu, jak to v které KOP chodí. Zároveň se chci dál věnovat problematice PS s nepravidelnou činností. Znovu zdůrazním, že ani já ani nikdo jiný nechce nikoho rušit! Smyslem je pomoci PS s návratem k pravidelné činnosti. Protože jsem zvídavý, také bych se rád věnoval návštěvám letních táborů po celé ČR, z vlastní zkušenosti  vím, že nejlépe se s lidmi hovoří v jejich prostředí, a tábor je na to ideální. Navíc je to hodně zajímavé, protože každý tábor je jiný (v rámci POP jsem v průběhu let navštívil všechny stálé LT a některé i opakovaně).

Ptal se Martin

Nechceme žádné skupiny rušit aneb Pár otázek a odpovědí k tématu PS s nepravidelnou činností

O Michalových předsevzetích, s jakými se ujímá funkce 2. místopředsedy Pionýra, už byla řeč. Teď se pojďme podívat na představení citlivého problému, jehož řešení se Krtek ujal a začal fakticky posouvat od slov ke skutkům – Pionýrské skupiny s nepravidelnou činností.

Jak ses k tématu táborových PS dostal?

Jakožto tajemník POP mám léta na starosti evidenci PS. Vzhledem ke kontaktům, které se snažím s PS mít, jsem o nich přirozeně získal povědomost. Začalo se nepřehlédnutelně ukazovat, že některé PS pořádají vlastně pouze letní tábor a několik akcí k tomu. O tomto fenoménu se nezřídka mluvilo i na různých republikových poradách. Od toho je už jen krůček k rozhodnutí věnovat těmto skupinám pozornost. Jednak jejich zapojováním do běžné činnosti, ale současně se zamyslet a hledat cesty i nějakého formálního ošetření této skutečnosti. Například úpravou Stanov Pionýra, kde dosud taková možnost nebyla. Osobně si myslím, že i tyto PS mají v Pionýru své místo, třebaže pravidelná oddílová činnost by měla být stále na prvním místě.

A co bylo dál?

Více a otevřeně se o tomto tématu začalo hovořit po loňském výročním zasedání, kdy den po VZP proběhl on-line kulatý stůl, tenkrát ještě s názvem Táborové PS. Již na této první schůzce se ukázalo, že nejde jen o problém tzv. táborových PS, ale že v Pionýru existuje poměrně početná množina PS, které nemají sice pravidelnou činnost tak, jak ji pojmenovávají dokumenty, ale zároveň nepořádají jen letní tábor. A tak se z kulatého stolu stala diskuzní sekce PS s nepravidelnou činností. O jak citlivé téma jde, je patrné i z toho, že v sekci se angažuje mimo jiné několik předsedů KOP a též dva bývalí předsedové Pionýra.

Jaká je zkušenost u vás na POP?

U nás se o tomto tématu bavíme již skoro rok a za tu dobu se povedlo několika PS zlepšit svou pravidelnou činnost. Nešlo ani tak o to, že by ji předtím neměly, ale hlavní problém byl v tom, že nebyla nikde vidět. I proto razím teorii, že činnost může být sebelepší, ale když ji nikde neprezentujete, jako by nebyla. Vyvozuji z toho, že nezbytným krokem je začít o tomhle jevu mluvit a společně trpělivě hledat cesty k řešení.

Jaké další kroky v rámci sekce plánuješ?

Aktuálně pracujeme na metodice k přechodu PS na pionýrské centrum (a opačně), následně dojde i k úpravám některých směrnic. Dalším důležitým krokem bude získat více dat o PS v rámci evidence 2023. Rádi bychom získali lepší představu o tom, jak na tom jednotlivé PS v rámci KOP jsou. Zcela jistě budeme o výsledku informovat širokou pionýrskou veřejnost. Souběžně s tím chci rozhodně vést diskuzi s předsedy KOP (možná spíše s celými Výkonnými výbory KRP), aby se touto problematikou zabývali průběžně a nejen nárazově. Aby nešlo o izolované krůčky, ale o promyšlený postup všech orgánů KOP – VV KRP, KRP i kontrolní komise.

A vážně nechceš někoho rušit?

Narážíš asi na vyslovené obavy, které zazněly na různých jednáních. Ale opravdu ne! Cílem není nikoho rušit, slučovat ho s jinou PS, brát PS majetek či cokoliv jiného, ale podat pomocnou ruku všem PS, které o to stojí. Prvotní a hlavní roli musejí hrát jednotlivé KOP, protože tam jsou lidé mající největší znalosti o jednotlivých PS. Tématu se hodlám věnovat i v rámci VV ČRP a poskytovat podporu předsedům KOP, případně i samotným PS.

Takže závěrem…

… bych ještě rád poděkoval především Dušanovi a Martinovi a všem dalším členům sekce PS s nepravidelnou činností, protože to není jen jakási moje osobní věc, je to kolektivní práce.

Ptal se Martin