Zlepšovadlo

Činnosti v rámci projektu byly během trvajícího nouzového stavu pozastaveny a čekali jsme na vyjádření ŘV. Z jeho dobrozdání vyplynula možnost prodloužit realizaci projektu o šest měsíců, ovšem není připuštěno navýšení mzdových nákladů projektu. Podmínka je to poměrně omezující, ale s ohledem na celkové dění jsme požádali o prodloužení času, což znamená, že místo 30. 9. 2022 by bylo možné končit až k 31. 3. 2023.

Martin