Zachraňme společně Husovku neboli pionýrský ideál Pomoc v praxi

Co že máme zachránit? Husovku? Že nevíte, co to je? No přece pionýrská budova, kterou vlastníme v Českých Budějovicích. Je známá i jako Divadlo U Kapličky.

Pojďme se podívat trochu do historie. Budovu získal Pionýr před 20 lety od Fondu dětí a mládeže k užívání s podmínkou, že ji bude provozovat pro děti, mládež a divadlo. Pod správou Jihočeské krajské organizace Pionýra zde z původní hospody plné harampádí vzniklo příjemné kulturní centrum s novými okny, vchody, fasádou a kotelnou, centrum, kam se všichni rádi vracejí. V čem je tedy problém? Ano, čekáte správně, přijde jedno velké ALE… Nejdřív se však podívejme, co dnes v Husovce najdete?

Součástí budovy je divadelní sál pro 150 osob, keramická a rukodělná dílna, kterou pro své kroužky využívá JčKOP. Sídlí zde Radambuk (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje), infocentrum pro mládež a od roku 2010 i divadelní spolek J. K. Tyl, který je nejstarším amatérským divadelním spolkem u nás (byl založen 5. září 1895). Působí zde divadelní oddíly Šramot a Šramotík, které pracují při JčKOP, pravidelně tu probíhají folkové večery, republiková finále Pionýrského Sedmikvítku (Melodie a Divadlo) a sídlí zde nezisková organizace Attavena zaměřená na vzdělávání a podporu maminek na mateřské dovolené. Také zde bývají pořádány kurzy a příměstské tábory. Husovka zkrátka nespí a její konec by znamenal velké problémy nejen pro Pionýr. ALE. Po letech klidného provozu jsme se dozvěděli, že sice vlastníme budovu, ale na pozemek pod ní, který není její součástí a patří státu, byla vypsána veřejná dražba. Hrozilo reálné nebezpečí konce Husovky – zbourání budovy a využití pozemku pro stavbu bytů… Po skončení veřejné dražby nám byl pozemek nabídnut k odkoupení za cenu nejvyšší dražební nabídky, která přesáhla 5,3 mil Kč.

Následovalo obtížné rozhodování – nechat Husovku padnout a všechny divadelní spolky, kroužky a dětské i další neziskové organizace připravit o domov a zázemí, nebo se pokusit získat finance potřebné na odkup pozemku pod budovou.

Tlačil nás čas, bylo třeba jednat rychle, jinak hrozil konec Husovky a její zbourání. ČRP schválila úvěr od banky a bezprostřední nebezpečí bylo zažehnáno. Pozemek pod budovou je dnes náš a budoucnost Husovky je zajištěna. Jenže nyní potřebujeme získat prostředky na splácení této půjčky, aby divadlo, kultura a činnost dětských a vzdělávacích organizací mohly v Husovce bezpečně pokračovat.

Jak můžete přispět

Vedle prodeje další pionýrské budovy Vltava, kterou Pionýr vlastní v Českých Budějovicích a jehož výtěžek půjde na splacení části půjčky, hledáme další cesty, kterými do spolku vrátíme zbytek peněz. Jednou z nich je již existující veřejná sbírka, kterou vypsala JčKOP. Pokud chcete přispět, číslo transparentního účtu je 2902367062/2010.

Druhou cestou je připravovaná sbírka na webu Donio.cz. QR kód sbírky najdete i na Ledových kartách, takže pokud se chystáte zúčastnit se Ledových měst, můžete přispět i tudy. Za příspěvky jsou připraveny i různé odměny.

Ukážeme sílu spolku a proměníme pionýrský ideál POMOC v realitu?

Darina Zdráhalová, Luděk Říha