Záchrana Husovky: Otázky, odpovědi a poděkování

Pionýrské sbírky, tedy nové aktivity v naší práci se rozeběhly. Ne, že bychom se dříve na nic neskládali, nemálo pionýrských skupin využilo sílu spolku. Ale taková suma a skutečnost, že jde o společný dům, jsou nové. Dnes odpovíme na některé zaznívající dotazy. V úvodu je třeba velmi poděkovat všem, kdo už přispěli, a současně i těm, kteří informace o sbírce či sbírkách dále předávají. Neboť právě v tom je smysl a síla velké organizace = nezůstat osamocený a vzájemně se podpořit, když je to potřeba.


Dvě sbírky… Proč?
Ano, sbírky máme dvě, ale tříštění sil je opravdu jen zdánlivé. Aktuálně je známější sbírání na platformě Donio, ale to jen proto, že je nyní více vidět – především je aktuální a také časově omezené. Zde jsme mimo jiné zkusili něco zcela nového, ještě nikdy jsme tuhle metodu (na úrovni Pionýra!) nevyužili. Zatím přináší dobrou zkušenost a jistě ji zobecníme a postřehy, rady a tipy využijeme i dál.
Paralelně probíhající sbírka vyhlášená Jihočeskou KOP probíhá tradičnější formou, tedy do kasiček a na účet, je celoroční, a tedy určena pro „běh na delší trať“.
Nejde tak o akce jdoucí proti sobě, ale o dvě podobné formy sloužící jednomu cíli. Všechny vybrané peníze míří stále na jeden účel: zachránit Husovku!

Co peníze vybrané od delegátů XI. VZP?
Každý se může přesvědčit – v přehledu přispěvatelů na webu Donio.cz/Zachranme-Husovku, že šlo o jednu z prvních částek, která se na kontě sbírky objevila (příspěvek „18.034 Kč – Od delegátů XI. VZP pro záchranu Husovky“). Delegáti VZP mohou být nejen klidní – od nich vybrané peníze jsou na správném místě, ale jsou skutečným příkladem mezi podporovateli.

A okolí?
Mezi dárci nejsou jen pionýři, ale i naši přátelé či kamarádi. Samozřejmě totiž oslovujeme i lidi kolem nás, to je při organizaci takovýchto aktivit normální. V hledáčku máme naše partnery, politiky i nadace. Ostatně i jedna z nich už je mezi dárci.

Cožpak na to nejsou peníze z fondů?
Otázkou je – jaké fondy tazatelé myslí. Dotační – nu, tak tam je problém. Pokud ty, které si tvoří správci nemovitosti, tak je třeba uvést, že správci Husovky jsou dobrými hospodáři: A v tvorbě fondů příkladní!
Potíž je v tom, že kvůli podmínkám, s nimiž jsme nemovitost převzali, byly možnosti komerčních nájmů omezené a případné získané prostředky se nesměly schraňovat, ale musely se reinvestovat. Což jistě není úplně špatná povinnost – domeček je opravdu v mnoha ohledech opravený, ale finanční rezerva (například na případné pořízení pozemku) se vytvářet nesměla.

Sounáležitost…
Už nyní lze uvést příklady silných příběhů přispěvatelů. Na každý pád se sluší všem, skutečně všem, poděkovat! Víceméně je lhostejné, zda jde o dary v řádech set korun nebo o vysoké částky od jednotlivců, skupin či organizací.
O příspěvcích subjektů, v našem případě zejména pionýrských skupin, lze nyní říci především to, že orgány PS, jež rozhodovaly o darech, si jistě spočítaly, že Pionýr na dotacích skupinám přináší nemalé prostředky. Takže zhmotnit ideu pionýrské pospolitosti do konkrétního daru na společnou dobrou věc má smysl.

Co závěrem?
Kromě opakovaného poděkování za již zaslané příspěvky se nabízí současně zdvořile požádat o další šíření informace o našich pionýrských sbírkách na podporu Husovky.

Martin

Více informací o Husovce a možnost přispět najdete zde: https://www.donio.cz/zachranme-husovku