Sto dvanáctka slaví kulaté výročí

11. února si připomínáme Evropský den tísňové linky 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie. Na bližší informace k tísňové lince jsme se zeptali Martiny Buchtové, celostátní koordinátorky preventivně výchovné činnosti z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Kdy u nás byla linka 112 spuštěna?

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla Rada Evropských společenství již v roce 1991. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996 a od roku 2003 je linka 112 v naší zemi dostupná ve všech telefonních sítích. Letos si tedy připomínáme 20. výročí od jejího zprovoznění.

Kdy je dobré ji využít?

Linku 112 používáme v případě, kdy je třeba asistence více záchranných složek najednou (např. složitá dopravní nehoda) nebo si nejsme jisti, kterou složku kontaktovat. Tato tísňová linka funguje v celé Evropské unii a postupně se zavádí i v dalších státech. V České republice ji obsluhuje Hasičský záchranný sbor ČR.

Jaké jsou její výhody?

Volání na číslo 112 je z pevných telefonních linek i mobilních telefonů bezplatné. Obdobně je tomu i u volání na národní tísňové linky 150, 155, 156 a 158. Výhodou čísla 112 je, že chybí-li na místě mimořádné události signál příslušného operátora, postačí signál jiného, volání si automaticky přebere operátor s dostupným signálem. V zahraničí je možné volat i bez aktivovaného roamingu. Lze volat i přes zamčenou klávesnici mobilního telefonu. V případě potřeby můžete volat i z telefonu člověka, který je raněný nebo v bezvědomí, pokud by se třeba váš telefon vybil. Ani jazykové bariéry se nemusíte bát, protože operátoři hovoří světovými jazyky.

Stává se často, že člověk volající na tísňové linky nedokáže operátorům popsat, kde se právě nachází?

S tím, že člověk neví, kde se nachází, ať už ze stresu nebo protože je v cizím prostředí, se naši operátoři setkávají. Proto je vhodné, v případě, že přesně nedokážete popsat svoji polohu, zvolit linku 112, ta oproti národním tísňovým linkám dokáže přibližně určit polohu volajícího.

Všude kolem sebe máme mnohem více orientačních bodů, než si uvědomujeme, a co nejpřesnější lokalizování místa události má pro rychlost pomoci zásadní význam. Vhodným pomocníkem pro osvětlení této problematiky je publikace Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?. Je to příručka pro správné určení mimořádné události, návod, jak konkretizovat místo v obci, na silnici, železnici či v přírodě ve volném terénu nebo na vodních tocích. Naleznete ji na odkaze http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky-letaky-a-materialy.aspx.

Máte další tipy pro naše vedoucí, jak dětem téma tísňových linek přiblížit a jak je mohou připravit na jejich případné využití?

Hlavním cílem je objasnit dětem skutečnost, že každý člověk se může stát svědkem, přímým účastníkem nebo i postiženým při mimořádné události, která ohrožuje jeho zdraví, život, majetek nebo životní prostředí. Naučit je, že je velmi důležité umět si v takové situaci poradit, nezpanikařit, ale rychle a správně přivolat pomoc. 

S dětmi můžete například vyzkoušet praktický nácvik volání na tísňovou linku pomocí animovaného multimediálního programu Tísňomat (http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/interaktivni-multimedialni-ucebnice/tisnomat.html). Aplikace je vhodná pro děti od 6 do 10 let.

V posledních letech se při koupi nového vozu setkáváme s nabídkou eCall
Můžete nám přiblížit, o co se jedná?

Funkce eCall volání z vozidel je v České republice přijímáno na lince 112 od roku 2017. Tato funkce umožňuje řidiči a jeho spolucestujícím rychle zavolat na tísňovou linku 112 bez využití mobilního telefonu. Operátorovi tísňové linky jsou při volání eCall z automobilu odeslány základní informace o vozidle a jeho poloze a hovor spojí operátora linky s volajícím z auta. V případě autonehody se při nárazu aktivuje funkce eCall automaticky. Pokud k aktivaci dojde omylem (chyba palubní jednotky, omylem zmáčkneme tlačítko v autě, …) sdělte bez prodlení operátorovi tísňové linky, že k aktivaci došlo omylem a pomoc na místě není potřeba. Postih za to v tomto případě nehrozí. Pokud však budeme mlčet, operátor bude předpokládat, že v důsledku zranění nemůžeme mluvit, a na místo vyšle pomoc, která by pak mohla chybět na jiném místě, kde bude potřebnější.

Ptala se Anička

Linky tísňového volání:

112 – Jednotné evropské číslo
tísňového volání

150 – Hasičský záchranný sbor ČR

155 – Zdravotnická záchranná služba

158 – Policie ČR

156 – Obecní/městská policie