XI. výroční zasedání Pionýra se blíží

Možná vám přijdou čtyři měsíce jako dlouhá doba, ale těm, kteří se podílejí na přípravě zářijového XI. výročního zasedání Pionýra, čas utíká velmi rychle. Až budete držet v rukou toto vydání Mozaiky, bude mít obsahová komise, která chystá VZP, za sebou další jednání a bude zase blíž konkrétním představám o jednání.

Obsahová komise je rozdělena na pracovní skupiny, které se věnují přípravě jednotlivých témat (Životaschopný oddíl, Motivace a oceňování, Komunikace a propagace, PS s nepravidelnou činností, Etický kodex, skupina pro úpravu základních dokumentů Pionýra). Setkávají se prezenčně, ale nejvíce spolu komunikují elektronicky, ať už se jedná o různá on-line setkání nebo „obyčejnou“ mailovou korespondenci.

Oblastní porady

Jsou za námi oblastní porady, jejichž součástí byly i oblastní obsahové konference. Účastníci měli možnost diskutovat nad tématy, která pro ně zvolili členové výkonných výborů krajských rad. Ti často vybírali podle toho, jaké téma zrovna KOP řeší nebo které téma je jim blízké. Výstupy z oblastních jednání jsou jedním ze vstupů, který využijí jednotlivé pracovní skupiny při přípravě obsahového jednání výročního zasedání. Děkujeme moderátorům jednotlivých témat i všem, kteří se zapojili do diskuze.

Ptali jsme se, vy jste odpovídali

Dalším vstupem jsou odpovědi na dotazník, který vyplnilo celkem 274 respondentů. Při práci s výstupy z dotazníku musí pracovní skupiny brát v úvahu více faktorů. Například rozdílný počet respondentů z jednotlivých krajských organizací (např. v Plzeňské krajské organizaci Pionýra bylo vyplněno 91 dotazníků), ale i systém práce a zvyklosti na jednotlivých KOP. Děkujeme všem, kteří odpověděli na otázky, a přispěli tak k přípravě obsahové části jednání VZP.

Jste také zvědaví?

Na osoby zodpovědné za sestavení kandidátek pro volbu orgánů Pionýra na příští volební období teď čeká posledních pár týdnů, kdy musí oslovit lidi, s nimiž chtějí vytvořit funkční tým, a domluvit se s nimi na způsobu, jakým povedou spolek v příštím volebním období. Věříme, že v zářijovém vydání Mozaiky vám všechny kandidáty představíme.

Kam si zajít pro informace

Na webu pionyr.cz/vzp/ postupně doplňujeme informace a podklady pro přípravu na jednání. Aby se vám stránky zobrazily, musíte být přihlášeni na stránkách Pro členy svým uživatelským jménem a heslem (používáte např. do E-mošky nebo Přihlašovny).

Připomínáme termíny

23. 7.Nejzazší termín pro odevzdání delegačních listů pionýrských skupin na Ústředí Pionýra.
23. 7.Limit pro předložení alternativních návrhů k předloženým materiálům (Statut a program Pionýra, Řád pro přípravu a jednání VZP) ze strany PS/KOP, pokud mají být tyto do materiálů zapracovány a na VZP projednány. (Předávají se písemně předsedovi ObK.)
23. 7.Předložení materiálů, návrhů a námětů k dalším otázkám činnosti, má-li o nich VZP jednat. (Předávají se písemně předsedovi ObK.)

Ukázka z výstupů dotazníků

Z průzkumu jsme zjistili, které jednoticí prvky využívají PS nebo oddíly při své činnosti. Na tuto otázku z oblasti Komunikace a propagace odpovědělo celkem 263 respondentů.

Anička, Darina