Další tipy na mezigenerační spolupráci

Děti poznávají historii i díky veteránům

1.PTS Táborník Mladá Boleslav se ve spolupráci s ostatními pionýrskými skupinami snaží dětem nabízet pestrou škálu aktivit. Již před covidem jsme díky přátelství s Klubem vojenské historie ÚVS PVOS naplánovali pro naše branné oddíly společnou návštěvu muzea v Lešanech s veterány, kteří dětem doplnili celou řadu zajímavostí. Na začátku letošního roku jsme se rozhodli na činnost navázat a naplánovali jsme společnou návštěvu několika dalších tematických míst pod heslem Poznejte historii ozbrojených sil. Děti jsou nadšené, protože kromě základních faktů o vojenských strojích najednou získávají informace tak říkajíc z první ruky. Vojenští veteráni zas s nadšením vypráví své zážitky. Pro obě strany se tak aktivita stala velmi zajímavou.

V Mladé Boleslavi ale pozadu nezůstává ani Modelářské centrum, které má na podzim letošního roku naplánovanou aktivitu zaměřenou na historii letectva ČSSR a ČR a soutěž plastikových modelářů O Štít města Mladá Boleslav. Je naplánovaná aktivita obdobná té pro branné oddíly – založená na ukázkách práce a vyprávění modelářských veteránů z KPM Mladá Boleslav. Aby nezůstalo jen u povídání, pochlubí se děti modeláři svými modely, společně se staršími kolegy je rozeberou a popovídají si o nich. Snad i zde bude přínos pro obě strany, nejen ten vědomostní, respektive zaměřený na zajímavosti od veteránů, tvůrčí, kdy děti ukážou, jak se pracuje s plastikovými modely, ale hlavně ten lidský, kdy obě strany uvidí, že zájem o letadla může být v každém věku.

Tomáš Suchý, 1. PTS Táborník Mladá Boleslav

V Jaroměři si budeme „osvojovat“ babičky a dědy

Myšlenka úzké spolupráce mezi Pionýrskou skupinou Za Vodou sídlící v pevnostním městě Josefov a jaroměřskou pečovatelskou službou vznikla kdysi dávno, v době, kdy jsme hledali možnost, jak naplnit jeden z ideálů – POMOC. Slovo dalo slovo a s oddílem jsme podnikli několik návštěv místního Domu s pečovatelskou službou (tzv. DéPéeSky) – jednou jsme si s místními klienty povídali, podruhé jsme si něco zahráli či vyráběli. A pak přišel covid. Období, kdy veškerá naše spolupráce musela ze zřejmých důvodů skončit a čekalo se, kdy bude zase lépe. A ono „lépe“ je tu. Bohužel to s sebou nese i stinnou stránku věci. Mnoha oddílákům během covidu zemřel někdo blízký – babička, dědeček, mnohdy i maminka či tatínek. Mnoha klientům DPS zase nezbyl nikdo, kdo by je mohl navštívit, zajímal se o ně, popovídal si nebo se s nimi jen tak procházel. Byla to zlá doba, a proto se zrodil nápad na obnovení naší spolupráce, která by však mohla být postavena na vyšší úroveň. Nejenom klienty DPS navštěvovat a čas od času jim připravit program, ale pokusit se je spolu s rodiči oddíláků zahrnout do našeho světa, naší rodiny. A jestli se nám to skutečně podaří, záleží na každém z nás, na tom, jak ideál Pomoci bereme vážně a dokážeme ho uchopit.

Ivana Vejvodová, PS Za Vodou