VYZKOUŠEJTE TAKÉ NĚCO ZA NĚCO

Duben byl věnován přírodě. Pojďte se s námi inspirovat zprávami, které nám poslali vedoucí 14 oddílů ze 13 pionýrských skupin. Nesmíme také zapomenout na úžasných 116 zpráv od dětí. Některé dětské postřehy jsou zajímavé. Někdy neškodí podívat se na aktivity očima dětí.

2. PS Kroměříž – oddíl Stopa
Tajemství staré truhly – P2 – Hry s pexesy
Pro dubnové Něco za něco jsme si v Auredniku koupili pexetrio Příroda a hráli turnaj v poněkud náročnější podobě než v minulosti. Pro inspiraci posíláme obrázek dřevěného Tripexesa – které nejspíš vydrží déle, než běžný karton a je velmi podařené. Metodický list bychom doplnili o nabídku pexetrií s náměty přírody a návodem ke hře.

Snoopy, PS Kroměříž

PS Tuláci (Klatovy) – oddíl Rangers, oddíl Robinsoni
Tajemství staré truhly – P7 – Botanika
Na schůzce jsme si také zahráli hru „Poskládáš jméno z přírody“? Děti byly rozděleny do dvojic. Ve dvojici se měly rozhodnout, čí jméno znázorní pomocí prvků živé i neživé přírody. Pokud se např. rozhodly pro jméno TOMÁŠ, muselo být vyskládáno T – tráva nebo třezalka, O…. a tak dále. Bodování: pokud vybraly konkrétní rostlinu (třezalka – dostaly 2 body), obecné pojmenování (tráva – 1 bod). Oddíl Robinsoni hrál hru venku, skládali to tedy „naživo“.

Willy, PS Tuláci

Robinsoni zařadili Botanické čtverce. Tuto aktivitu jsme upravili do klubovny a doplnili o určování světových stran na mapě. Týmy dostávaly instrukce – např. Na severu je podběl. Tak si na severní stranu napsali podběl. Na jihovýchodě je… Když jsme zaplnili celý papír, provedli jsme kontrolu umístění na světových stranách. Potom se členové týmu dohodli, kdo jakou rostlinu bezpečně pozná. Na stole uprostřed klubovny byly kartičky pexesa. Hráč, který byl na řadě, šel hledat danou rostlinu. Našel ji očima, neukazoval na ni, ale měl za úkol všimnout si čísla na kartičce. To potom předal týmu a zapsali jej na patřičné místo. Pokračoval další hráč. Pokud byli v úzkých, mohli se spolu poradit (např. jak květina vypadá).
Byli jsme zaskočeni, jak málo rostlin byly děti schopné na začátku pojmenovat. Na táboře si zahrajeme podobnou hru se živými kytkami.


Aviča a Renča, PS Tuláci

PS Směr- 54 oddíl
Tajemství staré truhly – P2– Hry s pexesy
Hru jsme si upravili tak, že děti štafetově běhaly na místo, kde byly kartičky, a tam je mohly otáčet. Jelikož na hře bavilo děti nejvíce to, že si mohou povídat a cestou k lístečku běžet jako pes, žába, had… nevěnovaly moc pozornost cíli hry, a to najít co nejvíce dvojic. Děti také mezi sebou nekomunikovaly, proto se stávalo, že pořád otáčely stejnou kartičku, i když si mohly říct, co na té kartičce je. Hru nakonec pomohlo dokončit to, že děti mohly otáčet 4 kartičky najednou a naráz mohly běžet 2 děti z týmu. (Pozn.: Děkujeme za precizně zpracovanou zpětnou vazbu.)

Denča a Honza, PS Směr


PS Plejády Šternberk – oddíl Poletušky
Mláďátka – T6 – Jak na odpady
Zopakovali jsme si třídění odpadů na klubovně a potom se vypravili k nejbližšímu odpadovému místu. Po návratu do klubovny zúročily děti nové vědomosti v pracovním listu. Malé děti malovaly, větší stříhaly a se staršími ve skupinkách lepily odpady na správné kontejnery. Ty nejstarší a nejrychlejší děti se měly ještě naučit recyklační značky, které následně naučily ostatní děti. Děti říkaly, že to byla jedna z nejlepších schůzek, a velice k tomu přispěly pracovní listy, které jsem si mohl nakopírovat a použít.


Xˆandy, PS Plejády Šternberk

PS Ještěr – oddíl Ještírci
Putování se psem – T6 – Jedeme do zoo
Náš oddíl Ještírci se v dubnu vydal na výlet do Olomoucké zoologické zahrady. Cestou si děti a vedoucí povídali o zvířatech, která můžeme v zoo vidět, která mohou vidět ve volné přírodě a která lze chovat doma. V zoo jsme využili pracovní listy, které má zoo na webových stránkách. Děti ve skupinkách vyplňovaly listy. Menším dětem pomáhali vedoucí a instruktoři. Potřebné informace byly někdy dostupné na informačních tabulích u výběhů, jindy musely děti přemýšlet, pozorovat zvířata nebo odhadnout odpověď. O výletě jsme si povídali i na následující schůzce. Metodický list je stále aktuální a aktivita je stále “n“.

PS Expedice – 48. PTO Stezka
Putování se psem – P1 – Zvířata a rostliny mají svůj domov
Pro oddíl mladších dětí (6-9) jsem vybrala metodický list odpovídající jejich věkové kategorii. V celoroční činnosti jedeme motivačně podle různých uměleckých děl nebo knížek. Na schůzku jsem si připravila pohádku o Brémských muzikantech. Aktivitu jsem trochu poupravila: Brémští muzikanti se vydali na cestu lesem. V tom uviděli po lese pobíhat i zvířátka, která by se zde normálně nevyskytovala. Děti měly za úkol muzikantům pomoci určit, kam zvířátko zařadit a do jeho domečku ho donést. Každé dítě mohlo v jednom okamžiku vždy nést jen jeden papírek. Domečky byly tři: farma a přilehlá pole, les a louka, park či zahrada. Aby to nebylo tak lehké a děti měly pohyb, přidala jsem prvek pytláků. Pytláci chodili po pozemku a bránili dětem ochránit zvíře a zanést ho do jeho domečku. Když pytlák dítě chytil, vzal si zvířátko, které později zase navrátil do oběhu. Dítě se muselo jít oživit dřepem k budově. Hra skončila využitím všech kartiček.

PS Zborovice – oddíl Mláďata
Mláďátka – P8 – Vycházka za zvířátky, Zvířátka – P2 – Poznávám zvířata
Na schůzce jsme využili kombinaci aktivit z Mláďátek a zvířátek. Největší úspěch měla pantomima, i když bylo třeba menším dětem „napovídat“, a kreslení podivných zvířat, které jsme si trochu upravili. Děti kreslily bez mluvení podle zadání. Příklad: nakresli jakoukoliv hlavu zvířete, další dítě pak přidalo jakékoliv tělo, nohy apod. Ve finále vzniklo prapodivné zvíře, nad kterým jsme pak s dětmi diskutovali „Co kdo vlastně kreslil?“


Lenka Sakařová, PS Zborovice

PS Dobřany – oddíl Delfíni
Zvířátka – P7 – Medvěd – Pomáhám přírodě, Putování se psem – P12 – Chráníme přírodu
22. duben byl Dnem země, proto jsme se u zvolených aktivit pokusili o doplnění. Schůzku jsme začali básničkou a potom jsme si povídali, jak dlouho se některé věci v přírodě rozkládají. Pokračovali jsme tím, kam který druh odpadu patří – mluvili jsme o všech barvách kontejnerů (v Dobřanech nejsou bílé kontejnery na bílé sklo, hnědé kontejnery jsou pouze někde). Mladší děti spojovaly odpad s kontejnery a starší luštily. Hru z ML jsme hráli před klubovnou, na lavičku jsme umístili krabičky s obrázky kontejnerů, v prostoru rozházeli kartičky s různými typy odpadků. Děti se rozdělily do dvou skupinek, postupně vybíhaly, sbíraly lístečky a vhodili ho do správného kontejneru. Pak to instruktoři zkontrolovali a vyhlásili výsledky.
Obrázky a texty jsme čerpali z táborovky.cz ke Dni země, které jsme si zakoupili.

PS Vysočina Svitavy – oddíl Správný táborník
Tajemství staré truhly – P21 – Kocourkovský herbář
Vybranou aktivitu jsme už použili na táboře a měla u dětí úspěch. Opakovaně hry s poznáváním rostlin zařazujeme do programu schůzek. Je docela smutné, že někdy děti nepoznají základní jehličnaté stromy nebo květiny. Letos jsme aktivitu ozvláštnili o hru Mlsný hmyz. Děti jsme rozdělili do dvojic (malé a větší dítě), za úkol měly najít kartičky s názvy rostlin a přiřadit jim správný kód nektaru, který hledaly podle listu, květu, popř. větvičky. Vítězem byla dvojice, která nejdříve správně určila rostlinu a číselný kód nektaru.

Alena Petrželová, PS Vysočina Svitavy

PS Kamarád – oddíl Kamarád
Putování se psem – P9 – Ohýnku hřej
Pro čarodějnický víkend jsme si vybrali metodický list P9 – Ohýnku, hřej! S nejmladšími jsme si zahráli pexeso s obrázky ohňů. Se všemi dětmi jsme si u vybraných typů ohňů vysvětlili, k čemu slouží, jak je sestavit a jak se s nimi pracuje. Následně jsme nejmladší děti (6-11) rozdělili do skupinek. Vylosovaly si 2 kartičky s obrázkem ohně. Úkolem bylo sestavit jejich modely. Starší děti (od 12 let výš) mladším pomáhaly, když si nevěděly rady. Na závěr jsme si připomněli pravidla pro zakládání ohňů v přírodě. Ocenili jsme především námět stavby modelů ohnišť a nabídku otázek k tématu, na které jsme se dětí mohli ptát, a praktické tipy na to, jak oheň rozdělat.


Tým vedoucích a instruktorů z PS Kamarád

Vyhlašujeme čtvrté kolo

Měsíc: Červen
Oblast: Sport
Termín pro zaslání příspěvků: do 30. 6. 2023
Termín vyhlášení vylosovaných výherců: úterý 5. 9. 2023
Tři vylosované oddíly se mohou těšit na sportovní vybavení. Vylosované děti obdrží deskové hry.

A rovnou vyhlašujeme prázdninové kolo

Měsíce: Červenec a srpen
Oblast: Všechny oblasti – Člověk a společnost, Příroda, Sport, Technika, Umění
Termín pro zaslání příspěvků: do 10. 9. 2023
Termín vyhlášení vylosovaných výherců: úterý 12. 9. 2023
Po prázdninách vylosujeme 5 oddílů (za každou oblast jeden). Děti se mohou těšit na deskovky.