Co se letos dělo v orgánech Pionýra

15. dubna se v Praze na jednodenním jednání sešla Česká rada Pionýra. Kromě jiného schválila nového předsedu sekce IT Lukáše Breburdu (POP, PS Veselí medvědi) a ustavila novou sekci Motivace a oceňování. V jejím čele stojí Jana Světlíková (O-ZKOP, Klubovna Čtrnáctka). Jednání pokračovalo v pracovních skupinách, současně se na své poradě sešli předsedové KOP.

V Jihlavě na Kamínkách využili volný čas členové sekce výchovných programů a sešli se k jednání. Hodnotili ohlas aktivity Něco za něco, která slouží k oprášení výchovných programů. A také začali plánovat dvě první letošní Prachovky. Co je to Prachovka? Akce pro vedoucí zaměřená na motivaci, sebemotivaci, práci s dětmi trochu jinými a jejich úspěšné začleňování do činnosti. První dvě Prachovky proběhnou letos v termínu 16. – 19. listopadu v O-ZKOP a PlKOP. Vedle toho všeho jednali ještě o tom, čím naplní v E-mošce svůj regál.

Hned 5. ledna se on-line sešel štáb Sedmikvítku a řešil potřeby pořadatelů oblastních kol. Sedmikvítek má širokou škálu drobných předmětů, jimiž oceňuje účastníky a vítěze svých soutěží a ty už ve skladu dochází. Hledali tedy nové předměty do sedmikvítkovského regálu a bavili se o úpravě grafické linky Pionýrského Sedmikvítku.
Štáb airsoftových oddílů připravoval své republikové setkání, které proběhlo v květnu a poprvé se zabýval i tím, jaké propagační předměty pro své oddíly a pro svůj regál v E-mošce nechá letos vyrobit.

Legislativně ekonomická sekce se zabývá úpravami Směrnice o hlavní činnosti, Směrnice o registraci, podílí se na přípravě směrnice o oceňování a na přípravě Směrnice o vzdělávání. Schází se on-line a její členové patří mezi nejproduktivnější.
Svoji činnost obnovila s novým vedením sekce digitalizace, která se schází k přípravným pracím na úpravách RISPu, zadání nového RISPu a přípravě nového úložiště. Jejich práce je ale podstatně rozsáhlejší.

Sbor garantů Pionýrského vzdělávacího centra (PVC) se už druhým rokem zabývá zásadní přestavbou směrnice o vzdělávání. Vytváří kompetenční profily jednotlivých pozic ve spolku, ale řeší i e-learningové prostředí kurzů základní přípravy. Aktivních je bohužel jen necelá polovina garantů.

Štáb Dětské Porty se sešel v lednu a dubnu a dokončoval přípravu republikového finále akce, která se konala v poslední květnovou sobotu v Kroměříži.

Hodně práce měl také štáb RESETu, protože připravit tak velkou akci pro 1200 pionýrů z celé republiky není jednoduché. Štáb byl složen z členů pořadatelského kraje a je štábem ad hoc, po vyhodnocení a vyúčtování akce svou činnost ukončí.

V den jednání ČRP se sešla i Kontrolní komise Pionýra, která řešila především stav účetních závěrek pobočných spolků a tato práce zaměstnává členy KKP stále. Smutně na svém jednání konstatovali, že stav zatím odevzdaných účetních závěrek je vesměs neutěšený.

Rozhodčí komise Pionýra měla hned na začátku roku dost práce, byla požádána o dvě stanoviska. Obě se týkala výkladu Stanov Pionýra, jedno se zabývalo výkladem délky členství v radě a druhé funkčním obdobím orgánů.
Prací na komunikačním plánu spolku, akci Otevřený Pionýr nebo naplnění E-mošky propagačními předměty se na svých jednáních zabývala sekce komunikace a propagace.

Výkonný výbor Pionýra se zatím naposled sešel ke svému jednání v květnu v Tisé v pionýrském objektu Lípa. Jeho členové se tak seznámili s krásnou základnou v Českém Švýcarsku, která byla po letech oprav otevřena. VV jednal mimo jiné o dotacích, diskutoval o víceletém dotačním programu, který by měl pobočným spolkům dát větší jistotu.
Jednání tedy byla spousta, ale přece jen něco chybělo. Stále se nepodařilo uvést do pohybu sekci soutěží a akcí, i když právě tato oblast by měla být spolku hodně blízká. Do budoucna také doufáme v ustavení sekce nemovitostí, která bude řešit konzultačně i dotační tituly Zázemí.

O slovo se pomalu hlásí štáb Ledových měst, v němž jsou pořadatelé z jednotlivých Ledových měst. Je pochopitelné, že tak velkou akci začínají připravovat už na začátku léta. Vedle spousty jednání a zajišťování musí řešit i propagační linku a s ní určitě pomůže i sekce komunikace a propagace.

Všechny orgány se sejdou na začátku září v Přibyslavi na velkém společném i separátních jednáních. Pokud vás práce některého z nich zaujala, můžete se přidat.

Pohled do spolkových orgánů jasně ukazuje, že o Pionýru nerozhoduje jeho předseda či výkonný výbor, ale že do jeho práce a směřování „kecá“ stále více lidí v sekcích, štábech a pracovních skupinách. A to je dobře, protože jen tak může celý spolek směřovat tam, kam bude chtít většina jeho aktivních členů.

Darina