Stručné aktuality

Z jednání Obsahové komise.

Vzhledem k blížícímu se termínu Výročního zasedání Pionýra se členové Obsahové komise rozdělili na dvě části. Jedna část si vzala na starost přípravu samotného jednání, tedy hledání členů komisí, zajištění pronájmu místa jednání a ubytování delegátů, kteří se zúčastní nedělní části. Stejně tak mají na starosti přípravu nedělní části jednání. Zatím stále počítáme s tím, že svět se nadobro umoudří a bude možné se na jednání sejít v Pardubicích naživo.

Druhá část Obsahové komise se nadále věnuje přípravě návrhů úprav Stanov Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP. K oblasti Stanov přišlo do této chvíle šest návrhů na úpravu. Odpověď na návrhy, která obsahuje i stanovisko Obsahové komise k předloženým návrhům, byla odeslána navrhovatelům. Vy si můžete návrhy i stanoviska Obsahové komise přečíst na adrese www.pionyr.cz/vzp. V této chvíli začíná Obsahová komise pracovat na paragrafovém znění úprav Stanov a Řádu pro přípravu a jednání VZP, které bude předkládat delegátům VZP.

Jak už jsem zmiňoval v jednom z dřívějších článků, vznikla část navrhovaných úprav v návaznosti na situaci, která kolem nás už více než rok panuje. Například představa on-line jednání jakéhokoliv orgánu nám dříve přišla spíše ze sféry sci-fi. A jde to. Bylo by jednoduché přímo při jednání jen zvednout ruku na znamení souhlasu anebo vyslovit svůj souhlas slovně. Nicméně náš jednací řád s touto alternativou zatím nepočítá, v této chvíli máme možnost hlasovat jen korespondenčně. Nově je tedy navržena úprava bodu B.3.c. která má znít:

c) Mohou v případě potřeby rozhodovat i písemnou formou (korespondenčně), nebo s použitím technických prostředků (např. e-mail) nebo provádět zasedání včetně hlasování distančně, s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku. Podrobnosti mohou stanovit příslušné jednací řády, zásady dle bodů a) a b) však musí být dodrženy.

Další úpravou, která nám zjednoduší život, je otázka jednacích řádů. V minulosti se ukázalo, že mnoho našich PS nemá vyřešený vlastní jednací řád. Navrhovanou úpravou bodu B.3.e to bude vyřešené.

e) Podrobnosti svolávání, organizace a průběhu jednání upravují jednací řády orgánu či pobočného spolku. Pokud pobočný spolek nerozhodne o změně či doplnění jednacího řádu, jsou pro něj závazné jednací řády stanovené vnitřní směrnicí hlavního spolku.

Tohle byla jen krátká ukázka několika bodů, u nichž je navrhována úprava. Najdete je spolu s ostatními návrhy na webu VZP.

Dušan

Nepřehlédněte neobyčejnou pohlednici

Přílohou této Mozaiky je i pohlednice. Budeme-li parafrázovat film S tebou mě baví svět, musíme napsat… „Ale nebyla to obyčejná pohlednice, byla začarovaná!“ Stačí totiž telefonem načíst QR kód a ihned se dostanete k Výroční zprávě Pionýra za rok 2020. Co s pohlednicí udělat? Můžete si ji nechat, poslat ji jako pozdrav kamarádům nebo třeba podporovatelům vaší pionýrské skupiny. A pokud byste jich chtěli rozeslat více, objednejte si je zdarma na E-mošce. Výroční zprávu najdete také na webu pionyr.cz/vz20

Anička M.

Jaký má být příští ročník Mozaiky? Napište nám

Máte v rukou poslední číslo letošního ročníku Mozaiky, ale pro redakci to znamená jediné. Začínáme pracovat na dalším ročníku. A právě proto se obracím na vás, naše čtenáře. Váš názor je pro nás důležitý, a proto bych vás chtěla požádat o zpětnou vazbu.

Máte nápad či námět na novou rubriku nebo téma, které byste od září v Mozaice rádi našli? Dejte nám o tom vědět! Chtěli byste více rozhovorů? Více praktických informací? Nebo třeba více zábavných prvků? Napište nám svůj názor či tipy na mozaika@pionyr.cz nebo na adresu redakce Mozaiky, Pionýr, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1.

Mirka