Průvodce oddílového vedoucího: Malé ohlédnutí zpět i dopředu na oddílový rok

Další rok činnosti se nám nachýlil ke konci. Letos šlo o trochu zvláštní rok. Snad alespoň tábory proběhnou, jak jsme zvyklí. Konec roku je příležitostí k bilancování uplynulého a plánování nového. Podíváme se na to tentokrát velmi netradičně – přes Ideály Pionýra.

Končí školní rok, kdy jsme prožili nové věci v naší oddílové činnosti. Letošní rok byl zvláštní, takže o novinky v něm určitě nebyla nouze. Dej chvilku času a prostoru, aby sis společně se svým oddílem sedl a zavzpomínal na uplynulý rok. Co se vám společně povedlo, co naopak nepovedlo, co nám uvízlo v PAMĚTI? Jaké zajímavé věci jste objevili a prožil? Asi v něm budou věci, které si vyžádala situace kolem epidemie a které budete chtít co nejdříve nahradit skutečnou společnou činností. Ale věřím, že jste objevili v oddílech i nové věci, které v nějaké podobě zachováte pro další činnost. Rozhodně dej prostor dětem, ať zavzpomínají, co se jim líbilo, co pro ně znamenal oddíl v uplynulém roce.

Při bilancování je dobré podívat se PRAVDĚ do očí. Jaký náš oddíl vlastně je? Zvládli jsme rok plný omezení a zvláštních opatření? Jak fungují vztahy v oddíle, jak jsme na tom s činností, jak umíme (nebo neumíme) komunikovat, jak působíme navenek na veřejnost? Je toho spoustu, co můžeme bilancovat, lidé v oddíle i kolem něj, činnost oddílu, prostorové i materiální zajištění, komunikace, propagace… I tohle můžeme dělat společně s dětmi, ostatně, jejich pohled může přinést nové poznání.

POZNÁNÍ sebe sama, lidí kolem, nových znalostí či dovedností, nových míst, příležitostí… I v oddíle jsme se posunuli ve společném poznání. Pokud plánuješ oddílovou činnost (a to bys měl), je nyní příležitost k reflexi, které plány se splnit podařilo a které nikoli. Letos to mohlo být s plány ošemetné, protože pandemii asi nikdo úplně neplánoval. Ale zase tím vznikla příležitost poznat jiné nové věci.

Když už jsme se podívali zpátky, můžeme odhalit slabé a silné stránky našeho oddílu. Možná je zbytečné to opakovat, ale stále to můžeme dělat společně s dětmi. Co je na našem oddíle super a co nám naopak moc nejde? Dáme si společné předsevzetí, vytvoříme plán, jak si POMŮŽEME v oddíle a své nedostatky společně překonáme.

Plán na další rok se nám začíná rýsovat. Kromě nedostatků, které budeme chtít odstranit (a předností, které budeme chtít zachovat a třeba i dál rozvinout) jsme také společně s oddílem již někam došli. V dalším roce se budeme chtít posunout dále, naučit se nové dovednosti, navázat na to, co už umíme, a PŘEKONAT se.

„Konec školního roku je příležitost podívat se, jak na tom náš oddíl je, a podle toho naplánovat činnost v dalším roce. Na přípravu celoročního plánu je právě teď ten správný čas, protože plán musí prvně vyjít z reflexe stávajícího stavu.“

Teplejší počasí snad trochu oslabí virus a umožní nám společně strávit pár chvil. Užijte si v oddílech dobu v PŘÍRODĚ, když jsme letos tolik času prožili zavření s on-line připojením. I schůzky se dají prožít v parku nebo na hřišti. Ačkoli byla letos činnost omezená, zaslouží si i tento rok důstojné zakončení. Věřím, že v tomto směru máš spoustu fantazie.

Oddíl je především společenství. Mnohá PŘÁTELSTVÍ jsou v něm na celý život. O přátelství je ale třeba pečovat. Děti sice asi ještě uvidíme na táborech, ale pak je čekají prázdniny. A abychom se po nich zase všichni sešli, můžeš děti nalákat třeba na příští celoroční hru nebo zajímavé akce, které v novém roce plánuješ.

Tento článek je trochu zvláštní a struktura podle ideálů může někoho zmást. Tak si to pojďme ještě trochu zrekapitulovat. Konec školního roku je příležitost podívat se, jak na tom náš oddíl je, a podle toho naplánovat činnost v dalším roce. Na přípravu celoročního plánu je právě teď ten správný čas, protože plán musí prvně vyjít z reflexe stávajícího stavu. A na plánování je také potřeba trochu času, nespoléhej na to, že dobrý plán uděláš týden před začátkem nového oddílového roku. U celoročně fungujících oddílů je super možnost hrát během roku dlouhodobou hru (podobně jako hrajeme na táboře celotáborovku). I tu je ale potřeba připravit a také se nedá stihnout za pár dní. Ostatně, táborové hry mnohdy připravujeme měsíce před táborem, ty celoroční si také zaslouží pečlivou přípravu.

Nový oddílový rok je příležitost k přivítání nováčků v oddíle. I obyčejný nábor bychom si měli připravit dopředu. O tom, že je třeba o sobě dávat vědět neustále (nejen v době náboru), jsme si povídali v dubnu.

Nakonec, končí trochu zvláštní rok, ale i tak bychom měli oddílovou činnost zakončit, připravit závěrečnou schůzku, užít si pár společných chvil. Ale věřím, že v tomto ohledu mají všichni spoustu nápadů, když jsme se tak dlouho na obnovení činnosti těšili.

Ráma