Jak mluvit o jiných zemích a kulturách?

To se snadno řekne: s respektem, důstojně, neházet všechny lidi z jedné kultury do jednoho pytle. V praxi se ale často setkáváme se stereotypizujícím přístupem – ať už ve škole, nebo v médiích. Nabízím deset zjednodušených rad, které vám mohou pomoci při přípravě aktivit:

  1. Mluvte o konkrétních příbězích zasazených v kontextu doby a místa. Zobecnění na celou zemi, národ či kontinent je třeba opírat o fakta, ne o vlastní dojmy.
  2. Kultura není jen národnost. I když druhý člověk žije za hranicí nebo mluví jiným jazykem, můžeme s ním mít víc společného než se sousedem odvedle.
  3. Položte si otázku, jakou představu vytváříte v hlavách dětí o dané zemi a lidech. Můžete také od dětí cíleně získat zpětnou vazbu. Jakou roli hrají obrázky, slova a zástupné symboly, které volíte (např. kostýmy, rekvizity)?
  4. Při práci s audiovizuálními díly a literaturou se zamyslete společně s dětmi nad tím, jak jsou v nich různé kultury zobrazeny a jaký je vztah k realitě.
  5. Nevybírejte si do aktivit jen to, co vám přijde exotické, protože je to odlišné. Ukazujte i všední věci (škola, práce, hry, nákupy, domácí práce, zábava, používání moderních technologií, život ve městě,…).
  6. Posvátné předměty, rituály a traumatické události (holokaust, otroctví, hladomor, útlak původních obyvatel apod.) není vhodné využívat jako hračku či téma pro zábavnou hru.
  7. O globálních i lokálních problémech mluvte v souvislostech. Zkoumejte příčiny, následky, mocenské vztahy a možnosti řešení místo toho, abyste litovali, jak kdo trpí.
  8. Dejte si práci s hledáním důvěryhodných zdrojů, ideálně přímo od lidí, o kterých chcete vyprávět, nebo organizací, které se vaším tématem kriticky zabývají. Mnohá média přinášejí zúžený pohled na život ve vzdálených zemích a turistům se často ukazuje divadýlko.
  9. Dobrou pomůckou jsou texty, filmy a další umělecká díla od lidí z vybrané kultury. Rozlišujte, jaká je pozice autora a role díla v kultuře (folklor, popkultura, nezávislé umění, mainstream,…).
  10. I v našem okolí žijí lidé s odlišnou kulturou či původem z jiných zemí a může být jednoduché se o nich a možná i od nich něco dozvědět.

Bára Nechanická