Příprava X. výročního zasedání Pionýra je v plném proudu

CO MÁME SPLNĚNO
Konečně je možné si ze seznamu úkolů začít odškrtávat. Pojďme se nyní podívat na dvě hlavní organizační položky.
Sál.Odškrtnuto. Opět využíváme zázemí kulturního domu Dukla v Pardubicích. Ukázalo se, že Pardubice jsou dobře dopravně dostupné z celé republiky a ceny pronájmu jsou tu o něco lepší než v Praze.
Ubytování.Odškrtnuto. Přímo proti KD Dukla, je Domov mládeže Dukla. Nabídne nám ubytování v ideální docházkové vzdálenosti od hlavního sálu, vyřešíme zde stravování pro účastníky výročního zasedání a poskytne nám azyl pro připravované nedělní jednání. Pro ty, kteří zůstanou i na nedělní část, bude připravené ubytování a stravování až do nedělního oběda.
Dát možnost bezlepkové diety. Odškrtnuto. Letos bylo na četné žádosti možné na delegačním listě zaškrtnout, zda máte zájem o bezlepkovou dietu.

MAGICKÁ TŘINÁCTKA
Delegační listy musí být odevzdané do 13. září. Tenhle termín je vůbec napěchovaný událostmi. Do 13. září 2021 je třeba: odevzdat delegační listy, rozhodnout o formě výročního zasedání, je to poslední termín pro podání alternativních návrhů k již předloženým návrhům a také poslední termín pro předložení návrhů nebo námětů k činnosti – má-li o nich VZP jednat.
Dalším termínem, který vyplývá z Řádu pro přípravu a jednání VZP, je 13. říjen 2021. V tento den je potřeba rozeslat delegátům program jednání VZP a podkladové materiály k jednání.
A zbývá termín poslední a tím je 13. listopad 2021. To je termín X. výročního zasedání Pionýra.

PROGRAM NA SOBOTU
Zatím to jsou předpoklady, ale doufáme, že už se moc nezmění. Začátek jednání bude v 9.30 hod., ale před tím musí proběhnout prezence. Při příjezdu proto počítejte s časovou rezervou. Po zahájení jednání přijdou na řadu procedurální otázky, tedy volba komisí a schválení programu jednání X. VZP. Dalším bodem budou hodnotící zprávy za předchozí období například od VV ČRP, Kontrolní komise a dalších. Pokračovat budeme navrhovanými úpravami Stanov a Řádu pro přípravu a jednání VZP. Po obědě pokračuje výroční zasedání volbou orgánů Pionýra na další funkční období. Příjemným bodem bude jistě předávání vyznamenání a ocenění.
Při odpolední části bude také prostor pro projednání dalších dokumentů a problémů, které nás trápí. Ukončení a závěr výročního zasedání je plánován na 18 hodin. Věříme, že se do nastaveného času vejdeme a jednání bude konstruktivní a tzv. splavné.

PIONÝRSKÁ NEDĚLE
A teď program nedělní části. Jedním z bodů sobotního jednání výročního zasedání by mělo být svolání Konference o činnosti Pionýra na podzim roku 2022. Příprava takové velké akce si vyžádá spoustu času a sil lidí, kteří se na přípravě budou podílet.
V neděli máme v plánu udělat v tomto směru první „výkop“. Sejdou se ti, kteří se chtějí podílet na tom, kam bude Pionýr v dalších letech směřovat. Plánovaná jsou setkání budoucích pracovních skupin konference, ale i kulaté stoly, kde bude možné diskutovat o věcech, které spolek pálí, a které je možné řešit bez zbytečných prodlev – např. technický support či propagace spolku. Příležitost budou mít i ti, kdo chtějí říct své ke zpravodaji Mozaika Pionýra (pozn. redakce: Budeme rádi, když nám pomůžete jít správnou cestou).
Pionýrská neděle bude zkrátka takovou rozhlednou, z níž třeba lépe uvidíme nejen na velké vzdálené cíle, které bude nepochybně Konference o činnosti 2022 definovat a vytyčovat. Cestou na tuhle naši rozhlednu ale určitě narazíme i na spoustu drobných řešitelných a palčivých problémů, které znepříjemňují život oddílákům. Nebudeme zkrátka řešit jen “velké” věci, ale i spoustu drobností, které nám ztrpčují život.
Pionýrská neděle se týká nás všech, protože každý pionýr má co říct. Věřte, že každé slovo, každá připomínka, každý námět má smysl. Zůstat v Pardubicích na neděli není o tom, že si prodloužíte pionýrský víkend s přáteli, ani o tom, že ztratíte další den. Může být o tom, že společně začneme připravovat pionýrskou dobu pocovidovou.

PROČ JET V LISTOPADU DO PARDUBIC
Z výše uvedeného je jasné, že nás čekají dva dny plné jednání. Přesto si vás dovolíme na X. výroční zasedání Pionýra pozvat. Je to nejvyšší orgán Pionýra, který má právo měnit naše základní dokumenty, třeba Stanovy. A rozhoduje o budoucnosti spolku, například volbou předsedy a místopředsedů. A když se něco mění, je důležité u toho být.

Těšíme se na naše společné setkání v Pardubicích!
Dušan a Darina