PRavidelná Oddílová Činnost

Přinášíme ještě několik ohlédnutí za loňským ročníkem podpory oddílové činnosti. Oproti loňskému roku je do kapitoly podpory oddílové činnosti vložena i původní částka určená na údržbu a vybavení kluboven, celkově tedy bude kapitola „PROČ“ finančně posílena a vy už můžete spřádat svoje plány.

Jak jsme slíbili, nebude příprava projektu extrémně náročná, budeme se ale víc zaměřovat na to, aby finanční prostředky do činnosti vložené byly účelné a podpořená činnost měla svůj stanovený cíl – něco zlepšit, rozvinout, inovovat, podpořit, začít s něčím novým.

Jak by mohl takový projekt a jeho realizace vypadat?

  1. popis a hodnocení současného stavu
  2. stanovení cílů pro rok 2019
  3. postup pro jejich dosažení a formulování potřeb pro uskutečnění projektu
  4. vlastní realizace projektu, tedy toho předloženého nikoliv zcela jiného
  5. vyhodnocení projektu včetně hodnocení písemného, které bude součástí vyúčtování projektu.

Stejně jako v loňském roce bude podmínkou stanovisko územně příslušné KOP a zapojení do činnosti spolku na krajské nebo celostátní úrovni.


Rozjezd branné činnosti
Z příspěvku jsme pořídili vzduchovky a resuscitační figurínu a využili ho na dopravu na sportovní a branné akce. Zúčastnili jsme se okresní soutěže mladých zdravotníků, máme zdravotnický kroužek, který pomáhají vést účastnice školicího střediska ČČK. Zúčastnili jsme se také soutěže Mladý záchranář – Dokaž, že umíš, a soutěže POKOS, kterou pořádá armáda. Naše družstvo se dostalo až do republikového kola (7. místo z více než 25 starších družstev). V branné činnosti budeme pokračovat, už plánujeme, co nakoupíme v dalším roce.
Sestavení projektu nám mnoho času nezabralo, trochu diskuse s dětmi, vedoucími a instruktory a pár hodin na vyhledání cen a sepsání projektu. Pokud bude možnost, zapojíme se i v dalším roce.

Milena Maňhalová, PS Čestice – Podlesáci, oddíl Střelka


Pohodlí na cestách i u klubovny
Program podpory celoroční činnosti jsme využili na dofinancování dvou už „rozjetých“ aktivit. První z nich byla obnova vybavení pro výpravy PTO Severka. Pořídili jsme čtyři menší a dva velké stany, bivakovací plachty a ještě zbylo na velký party stan. Díky tomu už se náš největší oddíl může bez obav vydat v plném počtu třeba na tradiční červnový Letní vandr. Druhou část prostředků jsme investovali do tří laviček před klubovnu (o kterých mluvíme už léta) a do nejmenší z našich tří kluboven, „čajovny“. Nákup koberce a několika sedacích polštářků byl zatím jen prvním střípkem, další vylepšování plánujeme, takže už chystáme projekt na rok 2019… Děkujeme za podporu!

Hanča Procházková, Pionýr Řečkovice, Brno


Airsoftová výbava
Z příspěvku jsme pořídili oddílové nášivky (jak se děti střídají, nášivek rychle ubývá), vysílačky s příslušenstvím a airsoftový kulomet. Nášivky u nás slouží jako označení člena, který už něčím v oddíle prošel a je jeho součástí. Vysílačky slouží zejména ke komunikaci při airsoftu, což je velké usnadnění pro vedoucí i pro děti (nejen při hře, ale kdyby někdo náhodou zabloudil, vždy si může zavolat o pomoc). Kulomet je taková rarita a pro naše děti je to lákadlo. Samy si ho pořídit nemohou, protože je velmi nákladný, a my jsme jim chtěli dát šanci, aby si s takovou věcí mohly trochu zablbnout. Zapojení do programu nám nezabralo moc času, v součtu asi dva až tři dny (včetně vyúčtování a další administrativy) a pomohlo námi se získáním nových členů.

Jakub Čech, PS Mír Domažlice


Kostýmy pro malé tanečnice
Děkujeme těm, kteří připravili dotační program přímo nám na míru.
Jsme pionýrský oddíl TS (taneční soubor) P.U.S.A. ze Studénky. Náš každoroční problém je zajistit pro 3–5 soutěžních formací poutavé kostýmy.
Díky pionýrskému programu podpory máme nové kostýmy pro 18 děvčat. Chystáme se jimi „oslnit“ porotce i diváky na všech akcích. Jde nám to i v těch starých, letos na Sedmikvítku v Holešově jsme získaly medaile ve všech třech formacích, ve kterých jsme soutěžily.
Zpracování žádosti není velký problém. Je jsme napsaly něco o sobě, aktivity za 1. pololetí roku, co nás trápí, a ostatní už dokončila hospodářka skupiny. V červnu jsme požádaly, v srpnu navrhovaly modely, a v září se už šily kostýmy.

Lucie Cingelová, Kristýna Valášková, PS Butovická, oddíl TS P.U.S.A.


Upeč třeba hlínu…
Program podpory oddílové činnosti jsem velmi přivítal, organizaci scházel zdroj pro dofinancování rozvojových projektů. V minulých třech letech jsme s pomocí grantů Kraje Vysočina a dalších zdrojů (soukromá nadace) zřídili dvě keramické dílny ve Vyskytné a v Červené Řečici, což nás finančně dost vyčerpalo. Proto jsme museli šetřit s tím, že snad jednou dílny dovybavíme. Na druhou stranu – neudělej to, když je příležitost, zájem starostů a podpora místních zastupitelstev.
Díky příspěvku jsme navýšili kapacitu pecí o 50 % – což je velmi důležité, neboť do kroužků lze zapsat jen tolik dětí, kolika se stihnou jejich výrobky také vypálit. Z dotace jsme pořídili i drobné vybavení pro tábornický oddíl.
Myslím, že právě přes podporu oddílové činnosti vede cesta do budoucnosti Pionýra. Jen tak dál.

Roman Ondrušek, PS Koloušci


Vybavení pro sport i tvoření
Z příspěvku na pravidelnou činnost jsme pořídili (obnovili) materiál pro různé sporty (ringo, míčové sporty, softball) a pro lanové aktivity (nízká lana, lanovky), takže jsme mohli tyto aktivity znovu přidat do programu pravidelné činnosti a mít při nich pocit bezpečnosti.
Také jsme pořídili šablony a barvy pro dekorování textilu, díky kterým jsme zapojili do programu i zajímavé výtvarné činnosti (každé dítě si mohlo pomocí šablon vydekorovat tašku, batoh či povlak na polštář).

Martin Prejza, 117. PS Kalich


URSA – prima parta
Příspěvek nám pomohl při celoroční hře URSA WARS, při které jsme na výpravách navštěvovali a bránili různá souhvězdí. Díky prostředkům navíc jsme mohli pro výlety volit vzdálenější místa, kde jsme ještě nebyli. Zbylo navíc i na návštěvu Lanového centra, bobové dráhy nebo akvaparku. Také jsme pořídili plavecké vesty, jejichž nákup jsme dlouho odsouvali.
Požadavky nepřesahovaly rámec projektů např. do městských grantů. Vyúčtování se moc neliší od jednodenních či vícedenních akcí. Pokud bude příští rok projekt oddílové činnosti vyhlášen, určitě se přihlásíme.

Jiří Žďára, 6. PS Kolín, oddíl URSA