PRAVIDELNÁ ODDÍLOVÁ ČINNOST

Hrajeme i s loutkami 🙂

Jsou to dva roky, co jsme zahájili činnost divadelního oddílu, a hned po prvním představení „Co dokáže nařčení“ jsme v rámci Pionýrského Sedmikvítku slavili úspěch. Přemýšleli jsme, jak naši činnost rozšíříme, a vymysleli jsme maňásky a loutky, o které jsme žádali v projektu PROČ.

A tak si začínáme hrát s loutkami a dokonce jsme navštívili tematickou výstavu „Nejen Broučci“ Arch. Zdeňka Podhorského na Staroměstské radnici. Nyní svépomocí pracujeme na pořízení loutkového divadla.

Vendy, Divadelní oddíl PUZZLE, 63. PS Sosna

Vybavení klubovny

V roce 2020 jsme se s manželkou rozhodli založit v Horním Jiřetíně dětský oddíl, neboť ubývá neúčelových zájmových aktivit pro děti. Vznikl tak všeobecně zaměřený oddíl ,,Výrečkové Horní Jiřetín“, člen skupiny PS Dravci Ústí nad Labem.

Požádali jsme o pomoc jak město Horní Jiřetín, tak i Pionýr z.s.. Zástupci města nám poskytli prostory pro klubovnu, kde se s dětmi scházíme, kreslíme, vyrábíme nebo hrajeme různé hry. Pionýr nám pomohl s veškerým vybavením (stoly, židle, míče, deskové hry) a také s ostatními pomůckami pro činnost.

S našimi Výrečky se scházíme pravidelně každé úterý a čtvrtek. Vždy je to úžasné odpoledne se spoustou zábavy a nevšedními zážitky.

Máme za sebou i dva příměstské tábory, ze kterých byly děti nedšené a rodiče velmi spokojeni. Získali jsme díky nim i několik nových stálých členů oddílu.

Na závěr bychom rádi poděkovali starostovi Horního Jiřetína, panu Vladimíru Buřtovi, také místostarostovi Horního Jiřetína Jiřímu Benešovi a vedoucímu PS Dravci Ústí nad Labem Rudolfu Zeusovi.

za celý oddíl Výrečkové Horní Jiřetín Ondřej a Radka Nedvědovi

Kamera, vysavač nebo deníky

Činnost v naší klubovně i přes nutné přestávky zůstala stále aktivní, a tak se nám podařilo splnit to o co jsme žádali v našich třech malých projektech a skvěle tak podpořili hlavně materiálně naši oddílovou činnost. Máme štěstí, že je nás v oddíle dostatek vedoucích a všechny cíle jsme tak s nadšením zvládli. Díky dotaci na pravidelnou činnost si tak mohl náš oddíl s nejstaršími dětmi pořídit materiál na celoroční činnost. Děti si pořídily deníky, do kterých si zapisují hry, nebo vlepují materiály ze schůzek a později v instruktorském věku jim krásně poslouží jako zásobník nápadů. Materiálně jsme se vybavili pro tvorbu deskových her, kdy děti rozdělené do týmů vytvářely vlastní deskové hry. Každá hra je tak originální a přitom je spojuje téma Pionýra, přírody. Většina hráčů si tak ve hře zdokonalí svoje vědomosti a pobaví se i při dramatických nebo slovních úkolech. Motivace každé hry je také originální, podle zájmů tvořitelů, ale nezapře se, že se jedná o oddíl žabek.

Oddíl Rosniček si díky dotaci zajistil novou videokameru i s příslušenstvím. Díky nové videokameře můžeme natáčet naše společné akce a místní televize nám je po namluvení vlastního komentáře ráda odvysílá. I vy se můžete podívat na naše videa z táborů na našich stránkách www.pionyr.jedovnice.cz

Během prázdnin dostala předsíň v naší klubovně novou tvář, a jako vždy probíhal i velký úklid, utírání prachu, přebírání nefunkčních věcí, praní záclon, malování… do prázdninového úklidu se zapojují vždy všichni i starší děti z oddílu Skokanů a po celý rok tento pořádek v klubovně udržujeme. Proto se nám velmi osvědčil pořízený bezsáčkový vysavač.

Ve třetím projektu jsme zkusili zažádat i na náš skupinový systém odměn, který slouží k ověřování dovedností a znalostí u nás v oddíle. Má celkem 5 úrovní od nováčkovské zkoušky až po nejvyšší stupeň (instruktora), ale to je na delší představování. Díky dotaci jsme si pořídili úložné boxy na uskladnění pomůcek a materiálů k plnění zkoušek. Nejmladší děti plní tzv. Nováčkovskou zkoušku. Kde se jedná o základní znalosti a dovednosti, které na pravidelné činnosti získají. Jakmile se jim podaří zkouška splnit, získají tak za ni piovak a pionáramek. Aby pro děti bylo plnění více motivující a viděly pokroky, které již uskutečnily, získávají od letošního školního roku, díky našemu novému lisu, který jsme si tak mohli pořídit, odznaky s názvem splněné zkoušky. Děti hmotné odznáčky více motivují k dalšímu sbírání a plnění.

Spajdík Pavlína Héčová z PS Jedovnice

Podpora tanečnic

Díky programu podpory pravidelné oddílové činnosti jsme mohli pro náš oddíl Taneční skupina P.U.S.A. pořídit nové pomůcky pro rozvoj jejich činnosti. Díky nim budou moci děvčata rozšířit a zlepšit přípravu na taneční vystoupení, kterými pravidelně reprezentují nejen naši pionýrskou skupinu Butovická, ale i Pionýr jako takový. Děvčatům se nové pomůcky moc líbí a už se těší, až je naplno využijí při trénincích a zkouškách.

za PS Butovická Studénka Miroslav Růžička