Pozor na změny u rad pionýrských skupin!

Vážení pionýrští pracovníci na pionýrských skupinách, pomalu, ale jistě se nám blíží každoroční evidence členů, oddílů, klubů a pionýrských skupin. Mimo již avizované změny v elektronizaci celého procesu však nastávají i další změny, které se vás mohou týkat

Během letošního roku jsme prostřednictvím výroků Rozhodčí komise Pionýra upřesňovali, kdo všechno je, nebo může být členem rady pionýrské skupiny. Proto vás chceme opět upozornit, že od 1. ledna 2024 se tyto nálezy přenesou do praxe. Pokud i nadále chcete, aby osoby dnes v RISP označené jen jako „Jiná volená funkce PS“ byly členy rady PS, je nezbytné zvolit je do vedení pionýrské skupiny. Dále už také nebudou členy rady PS osoby, které mají jen funkci delegáta.
A pozor! Máte-li neaktivní oddíly/kluby, které už nevyvíjí činnost a v následujícím roce je nebudete evidovat, je nutné tyto jednotky v RISP archivovat, čímž zmizí ze systému i funkce členů rad PS bez oddílů/klubů.

Věříme, že na skupinách přijmete potřebná rozhodnutí, aby od ledna bylo vše tak, jak to má být.

Pavlin