Pionýři se opět zapojili do 72 hodin

Do celorepublikového projektu 72 hodin se každoročně zapojují i pionýři. Dobrovolníci po celém Česku se vždy pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Devátý ročník se konal letos od 14. do 17. října

PS Hrádek uklidila pamětní místa

Naše pionýrská skupina Hrádek se prostřednictvím některých oddílů každoročně zapojuje do celostátní akce 72 hodin. Děti z oddílu Mraveniště letos udělaly úklid pamětních míst v našem městě. Shrabaly listí v okolí pomníků a památných stromů v celém městě. Děti památníky také umyly a vyzdobily je novými květinami. V závěru pracovního týdne předali zástupci pionýrské skupiny paní knihovnici dokument, který zpracovali na jaře pod názvem “Pionýrská cestovní kancelář“. V něm je popsáno putování po pamětních místech v Hrádku.

Vlasta Vasková, PS Hrádek

Z PS Kamarád uklízeli na faře

V rámci projektu 72 hodin chtěli dobrovolníci z pionýrské skupiny Kamarád v Jihlavě již potřetí pomoci s úklidem naučné stezky na Čeřínek. V nedaleké Dolní Cerekvi se však ve stejném termínu konala brigáda na úklid místní fary, a tak jsme vyslyšeli prosbu o pomoc a své plány lehce změnili. S dobrovolníky z naší skupiny jsme se přidali k místním brigádníkům a pomohli při úklidu na střeše. Práce to byla namáhavá, odnesli jsme si však spoustu zajímavých zážitků. Užili jsme si nalézání různých starých pokladů, a především jsme všichni měli dobrý pocit z dobře odvedené práce. Do projektu se určitě zapojíme i v následujícím ročníku.

Petra Bendová, PS Kamarád

Holešovští pionýři uklidili okolí klubovny

Pionýři z Holešova se do dobrovolnického projektu 72 hodin zapojují pravidelně. V letošním roce se vedoucí a členové PS dr. M. Očadlíka zapojili do brigády v okolí klubovny ve Smetanový sadech. Pionýři vyhrabali trávníky a zametli listí, umyli také okna a parapety. Odměnou všem byl příjemný pocit z dobře odvedené práce. Všem za jejich aktivitu a pomoc děkuji.

Jarmila Vaclachová, PS dr. Mirko Očadlíka