Pionýři vyrobili keramické žáby do kašny

Pracovali jste někdy s keramickou hlínou? Možná jste si tuto aktivitu vyzkoušeli a zaujala vás. Dnes přinášíme rozhovor s Romanem Ondruškem z Pionýrské skupiny Koloušci (Vysočina), pro niž je tvoření z keramiky hlavní náplní schůzek. Skupina nyní provozuje keramické dílny v Pelhřimově, Božejově, Červené Řečici a ve Vyskytné.

Jak jste se dostali ke keramice? Proč právě tato činnost?

To byla tak trochu náhoda, ale hlavně nutnost pro přežití pionýrské skupiny. V roce 2006 jsme byli nuceni přestěhovat naši klubovnu v Pelhřimově do prostoru bývalého domova důchodců. Ačkoli to bylo jen asi půl kilometru od původní klubovny, i to stačilo, aby se nám rozpadl všeobecný oddíl a na skupině zbyla jen kapela. Začali jsme tedy intenzivně přemýšlet o projektu, který by k nám děti opět přivedl. Stanovili jsme si tři kritéria: Činnost musí být taková, aby jednotlivec nebyl na schůzkách úplně závislý na celém kolektivu. Druhým kritériem byl zájem dětí o takovou aktivitu a třetím požadavek, aby se děti naučily praktické dovednosti použitelné v běžném dospělém životě, což je zajímavé hlavně pro rodiče. Inspirace přišla na dovolené, kterou jsem toho roku trávil na Krétě, což je doslova ostrov keramiky.

Je vyrábění hlavní činností vašich schůzek?

Ano, děti celoročně vyrábí keramiku, doplňkově využíváme i některé další rukodělné činnosti. Jiná je situace na letních táborech, kde je hlavním programem klasická celotáborová hra a keramická dílna je doplňkovým programem. Výhodou je, že si děti mohou vyzkoušet také některé postupy, které v běžné klubovně dělat nemůžete. Třeba stavba roštové pece z přírodního materiálu a výpal v ní je pro některé velkým zážitkem, jiné však naprosto neosloví. Je tedy nutné takové aktivity dělat souběžně s jiným programem.

Jak probíhá vaše schůzka?

Průběh je závislý na tom, s jakou skupinou dětí právě pracujeme. Se začátečníky se pracuje na vzorových výrobcích, na kterých se učí různé techniky. Pokročilé děti často necháváme pracovat samostatně, hledat si vlastní vzory nebo kreativně tvořit. Keramika je velmi široký obor, najde se v něm každý. Někomu vyhovuje práce s plátem, jiný točí na kruhu nebo pracuje s licí hmotou, dalšímu nejvíc sedí dekorace nebo figurální plastika.

V zásadě však na začátku schůzky vždy probereme s dítětem náš nebo jeho záměr, jaký zvolí pracovní postup a jaký použije materiál. Upozorníme na možná úskalí. Schůzka pro dítě končí v okamžiku, kdy má uklizeno pracovní místo a umyté a uložené nástroje.

Podílejí se děti i na vypalování?

Vlastní výpal probíhá z bezpečnostních a hygienických důvodů v době, kdy se děti v dílně nenachází. Mohou se ale účastnit vykládání již vychladlé pece. To ovšem neplatí, pokud pálíme keramiku v přírodních podmínkách na letních táborech.

Musíte řešit i zvýšenou bezpečnost?

Ano, samozřejmě. Je to práce s nástroji a různými materiály, technologický proces pobíhá při vysokých teplotách. Pro děti máme zpracován souhrn jednoduchých pravidel, kterými se musí v dílně řídit. Počínaje tím, že je do pracovního prostoru zakázáno přinášet jídlo a pití, až po pravidlo, že si před každým odchodem z dílny umyjí ruce.

Kde výrobky končí?

Děti se většinu svých výrobků odnáší domů, a pokud třeba pořádáme výstavu, na akci je zapůjčí. Čas od času vznikne i nějaký společný projekt, který má své místo ve veřejném prostoru, například keramický betlém pro kostel sv. Jiří v Božejově. A kdybyste náhodou jeli přes Červenou Řečici, zastavte na náměstíčku a podívejte se do kašny. Ty žáby do ní naskákali přímo z naší dílny, která je přes ulici.

Co bys poradil skupinám či oddílům, které o této činnosti uvažují?

Pokud by chtěly zajistit jen doplňkovou činnost na letní tábor, pak to není příliš náročné. Stačí k tomu získat základní vědomosti a pořídit minimum materiálu. V případě celoroční činnosti je potřeba mít vhodný prostor a počítat s počáteční investicí ve výši cca 100 tisíc korun na základní vybavení dílny. Dále je třeba investovat do vedoucích. Nepočítejte s tím, že kdo chodil tři roky na keramický kroužek, umí dělat keramiku, i když si to o sobě někteří myslí. Je však řada dobrých specializovaných kurzů, kde se člověk může hodně naučit. Stojí to ale peníze a čas.

ptala se Mirka

Pokud se s dětmi věnujete keramice, můžete jejich výtvory přihlásit do kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek, kde v oblasti Výtvarná činnost najdete kategorii keramika. Více na sedmikvitek.pionyr.cz

Vypalovací pec je k dispozici také v Inspiromatu Olomoucko-zlínské KOP v Kroměříži. V případě zájmu o využití kontaktujte Vladimíra Snopka (s.ladicek@seznam.cz) nebo Darinu Zdráhalovou (tel. 777 248 714).