OBLASTNÍ PORADY 2021 – DOTAZNÍK

Vážení kolegové na skupinách,

před pár dny u vás proběhla oblastní porada. Kromě běžných informací byla součástí prezentace navržených úprav Stanov Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP. V běžném roce bychom se vás přímo zeptali na váš názor na jednotlivé úpravy. Bohužel situace, která panuje, tohle neumožňuje. Přesto jsou vaše odpovědi pro naši další práci důležité. Proto vás oslovujeme touto cestou s žádostí o spolupráci. Věnujte prosím pár minut svého času vyplněním dotazníku, který jsme pro vás připravili. Je k dispozici na adrese www.pionyr.cz/porady, kde můžete dotazník rovnou vyplnit nebo si ho vytisknout. Zvolte si pro vyplnění variantu, která vám lépe vyhovuje. Tištěnou verzi nám můžete poslat naskenovanou e-mailem na pionyr@pionyr.cz nebo poštou na adresu Ústředí Pionýra. Stejně tak se k nám dostane, i pokud ji pošlete přes vaše krajské kanceláře.

Kromě otázek z oblasti Stanov a Řádu pro přípravu a jednání VZP jsou tam i dvě další. Jedna nám pomůže odpovědět otázku ohledně Ústředního kanálu a druhá dá odpovědi na otázky, které nám pokládá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ještě připomínám, že veškeré informace k návrhům najdete na webu www.pionyr/vzp. Na stejném místě najdete i návod a formulář pro případný další návrh úprav dokumentů. Prezentace k úpravám naleznete na adrese www.pionyr.cz/porady. K dispozici je vám pro připomenutí i video z vaší porady. Pokud o něj máte zájem, kontaktujte vašeho předsedu KOP.

Věřím, že vám není jedno, jak probíhá úprava důležitých dokumentů, které ovlivní náš další spolkový život. Děkuji za čas, který dáte vyplnění dotazníku.

Dušan Pěchota, předseda Obsahové komise