Pojďme dětem pomoci s návratem do „normálního“ světa

Léto roku 2021 má být i příležitostí k návratu do normálního světa. Dětem, které většinu školního roku strávily doma u počítačů, se nabízí různé aktivity podporující vztahy, duševní zdraví, pohyb, prostě návrat k tomu, na co jsme byli zvyklí. A vedle toho i upevňování a doplňování vědomostí a znalostí ze školy.

Úplnou novinkou jsou letní kempy, jejichž cílem je obnovit a upevnit pracovní návyky, vztahy s kamarády a spolupráci v kolektivu, posílit fyzickou zdatnost, vést ke zdravému životnímu stylu. Musíme počítat s tím, že děti odvykly přísnému režimu a řádu, který každodenní život provází, a tak to nebude lehké ani pro vedoucí. Máme co dohánět, ve všech případech jde o takové oblasti života, které se v uplynulém roce příliš nerozvíjely. Přihlašování zájemců o realizaci letních kempů je v Pionýru už uzavřeno a zájem byl velký.

Co mohou očekávat ti, kteří budou kempy realizovat?

Cílem letních kempů je:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci;
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku;
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí;
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání;
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí;
  • podpořit návyky zdravého životního stylu;
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

Tohle všechno jsou oblasti, kterými se Pionýr zabývá nejen na táborech, ale i v běžné činnosti. Letní kemp je ale „lesní škola“, a je tedy třeba vést třídní knihu o tom, kterými aktivitami jsme každý táborový den plnili uvedené cíle. Pro organizátory edukempů připravujeme balík podpůrných materiálů. Kromě šablony třídnice v něm najdou i nabídku her a různých aktivit, kterými lze cíle naplňovat. Po dobu letního kempu by se měl do činnosti promítnout každý z cílů. Proto připravujeme i ukázkovou náplň kempu.

Zajímavá je také ekonomická stránka. Na jednu jednotku – 15 dětí, 2 vedoucí, 5 dnů – je dotace 45 000 Kč. Pro děti je tento pobyt zdarma, akce ovšem nesmí končit v zisku. Kempy mohou probíhat pouze v době letních prázdnin a pouze pro děti ze základních škol. Edukempy s sebou nesou hodně práce. Výchova a vzdělávání na táboře, tedy činnosti, které realizujeme podvědomě, se stanou uvědomělými a plánovanými. Nabídka programových aktivit však může pořadatelům významnou měrou pomoci. Vyúčtování akce nebude úplně jednoduché, ale krajské kanceláře určitě přiloží ruku k dílu a pomohou. Jde o nový typ letní aktivity, pro zapojené to bude nová výzva.

Vzdělávací dny jsme si vyzkoušeli už loni v KOPRu. Letos je můžeme realizovat nejen o prázdninách v podobě příměstského tábora, ale i na jedno- a vícedenních akcích v průběhu roku. Podmínkou je osm hodin výchovně vzdělávacího programu denně. V případě vzdělávacích dnů nejde jen o posilování měkkých kompetencí, ale i o opakování a upevňování znalostí ze školní výuky. Tady se tedy vedle pohybových a sociálních aktivit budeme zaměřovat i na to, co si děti pamatují z výuky jazyků, matematiky či přírodovědných předmětů. I tyhle znalosti můžeme upevňovat hrou, těžko s dětmi usedneme do lavic a budeme se učit. Pro vzdělávací dny připravujeme metodické listy, náměty na využití her včetně těch stolních, pracovní listy a užitečné odkazy. Vedoucím se tím zjednoduší příprava programu vzdělávacích dnů, zejména v případě příměstských táborů. Jednodenní akce nebo víkendovky jsou z tohoto pohledu jednodušší – návštěva nějaké kulturní památky, návštěva zoo, nějaké přírodní či technické zajímavosti a následné upevnění získaných poznatků hrou či kvízem, to jsou postupy, které v naší činnosti běžně uplatňujeme. A co nám vzdělávací dny nabízí z pohledu ekonoma? Dotaci 150 Kč na dítě a den na běžné náklady a 150 Kč na dítě a den na DPP. Zatímco letní kempy jsou pro děti zdarma, na vzdělávací dny mohou podle potřeby doplácet. I tady ale platí, že akce nesmí být zisková.

Doučování je také nová aktivita a je příležitostí především pro studenty. Mělo by směřovat především k našim členům a být tak pomocí oddílovým dětem, které mají kvůli dlouhodobému distančnímu vyučování mezery ve znalostech. Doučování je velmi variabilní – může být individuální, může se jej ve stejné době účastnit víc dětí, někomu budou stačit dvě či tři hodiny vysvětlování, opakování a procvičování, jiné dítě bude potřebovat dlouhodobější péči… Dokladem o realizovaném doučování je smlouva s rodičem. Doučování lze realizovat kdykoliv v průběhu roku. I tady jsou peníze na DPP a na drobný materiál, který bude k výuce potřebný. Doučování může být praktickou realizací pionýrské pomoci, děti mají ke svým vedoucím blízko a určitě jej budou přijímat jinak než učitele ve škole. Na druhou stranu je nutno zvážit, co naši instruktoři nebo vedoucí zvládnou jak po stránce vědomostí, tak po stránce přístupu k dětem. Rodiče totiž budou očekávat nějaké výsledky.

Dvě mouchy jednou ranou / Využijte výsledky i pro postupové soutěže

Už jste se s dětmi z vašeho oddílu někdy účastnili Pionýrského Sedmikvítku v oblasti výtvarek, literárek nebo Clony? Víte, že máme i Soutěž technických dovedností? Ne? Pak jsou edukempy i vzdělávací dny velkou příležitostí. Jen si musíte zapamatovat, do kterého šuplíku nebo skříně tyhle poklady uložíte, abyste je pak v pravý čas vytáhli. Literární dílka třeba hned po prázdninách, uzávěrka je letos 30. září. A jaké je jednotné téma pro tento ročník? Svět, ve kterém žiji.

Mezi výstupy edukempů a vzdělávacích dnů (možná i doučování), budou asi patřit nejrůznější dětské výtvory, které později můžete uplatnit v pionýrských soutěžích. Na letních kempech i při vzdělávacích dnech budou vznikat výtvarná díla (Výtvarná činnost), technické výrobky (Soutěž technických dovedností), děti mohou fotit (Clona). Ve všech aktivitách v rámci jazykového vzdělávání a kreativních činností mohou děti psát povídky, básničky, pohádky, mohou vymýšlet a kreslit komiksy (Literární část). Do většiny soutěží je možné přihlásit i společné práce, kdy se kromě tvořivosti rozvíjí i schopnost domluvit se, spolupracovat, rozdělit a rozplánovat si práci, zodpovědnost za společné dílo a schopnost práci dokončit, a hlavně to nejdůležitější, společná radost z úspěšně dokončeného díla. 😊

Přihlašování do letních kempů i vzdělávacích dnů je v době, kdy dostáváte do rukou tuto Mozaiku, uzavřeno. Ti, kteří se přihlásili, se mohou těšit na slíbenou metodickou podporu. Ti, kteří z nejrůznějších důvodů do těchto aktivit nevstupují, mohou tuto podporu využít na svých běžných táborech a víkendových akcích.

Darina