Nespíme a chystáme se

Ústřední pionýrské vzdělávací centrum (ÚPVC) ve spolupráci s garanty PVC a lektory připravuje on-line kurzy pro kvalifikaci instruktora a kvalifikaci oddílového vedoucího, které tu budou pro případ, že by covidová situace neumožnila realizaci prezenčních kurzů.
Zeptali jsme se Lídy Kočí, která je garantkou ÚPVC, na pár otázek k těmto on-line kurzům.

Odkdy bude možné on-line kurzy využívat?
Kurz pro instruktory v distanční formě bude možné využívat od února a v březnu pak bude spuštěn i kurz pro oddílové vedoucí. Uvažujeme, že spustíme i kurz pro instruktory, kteří nepracují celoročně s dětmi, ale pojedou jen na tábory.

Garanti jednotlivých vzdělávacích center i předsedové krajů vědí o této náhradní možnosti, a tak vám v případě, že nebude možné uskutečnit kurzy v prezenční podobě, určitě poskytnou bližší informace. Chcete-li vědět, jak to v tomto roce se vzděláváním na vaší KOP bude, obraťte se na garanta svého PVC.

Ještě bych ráda dodala, že jednáme s MŠMT o získání možnosti otevřít kurz HVDT formou on-line. V loňském roce jsme tento kurz spustili a účastníci obdrželi osvědčení s omezenou dobou platnosti, protože kurz neodpovídal pravidlům akreditace. Letos, pokud doba opět přinese omezení realizovat prezenční formu kurzů, by mohl kurz HVDT proběhnout a absolventi by získali osvědčení s platností na dobu neurčitou. Vše závisí na sdělení členů akreditační komise MŠMT.

Jak budou on-line kurzy probíhat a kdo je bude zajišťovat?
Ti, kteří budou mít zájem o on-line kurz, se nejprve musí spojit se svými garanty PVC. Od nich potom obdrží přístup k webovým stránkám. Tam najdou ucelený přehled materiálů k jednotlivým oblastem, které si nejprve nastudují, a až budou mít pocit, že jsou připraveni, mohou zpracovat on-line test. Když budou úspěšní, bude je čekat prezenčně pár hodin první pomoci, která díky své náplni vyžaduje praktické vyzkoušení.

Je něco, na co bys chtěla zvlášť upozornit?
K vybraným oblastem jsou natočena videa, kde lektoři vysvětlují důležité body a zároveň odpovídají na dotazy, které během natáčení dostali od účastníků natáčení.

Ti, kteří se zúčastní on-line kurzu, mají možnost se se svými dotazy obrátit na lektory, kteří podklady pro jednotlivé stránky připravovali. Určitě se účastníci nemusí bát, že v tom budou sami.

Mluví se o možných změnách ve vzdělávání, je toto první vlaštovka?
Ano, příprava těchto kurzů je jedním z prvních kroků k úpravám vzdělávacího systému v Pionýru, který byl diskutován na Pionýrské apatyce v září 2020. Čeká nás úprava Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru včetně nastavení standardů jednotlivých kvalifikací. Je před námi hodně práce, ale nebojím se, že vše zdárně a hlavně včas nedotáhneme do zdárného konce. V této souvislosti bych chtěla poděkovat všem garantům PVC a lektorům, kteří se zapojili do práce. Oceňuji jejich kreativní přístup, odbornost a hlavně chuť spolupracovat. Dovolím si tu jmenovat jednu osobu, Aničku Novákovou, která přispěla k realizaci loňského kurzu HVDT a nyní s námi pravidelně spolupracuje a připravuje on-line kurzy KI a KOV. Jí patří obrovský dík!

Závěrem si dovolím sdělit přání nejen moje, ale i ostatních lidí, kteří se realizují ve vzdělávání Pionýra. Přejme si, aby vzdělávání proběhlo co nejdříve prezenční formou, aby setkání s lidmi bylo osobní, kontaktní. Předávání zkušeností se děje nejen texty, formulacemi do řádků, ale především osobním sdělením, okamžitou reakcí na dotaz, problém…