Inspirace z kalendáře: únor 2021

Evropská spolupráce

Na téma evropské integrace je slyšet spousta silných názorů, ne všechny jsou ale založené na správných informacích. Možná právě v únoru bude příležitost si na tohle téma s dětmi chvíli povídat, čekají nás totiž dvě důležitá výročí. 7. 2. 1992 byla uzavřena Maastrichtská smlouva, jež vedla k vytvoření Evropské unie. Skoro přesně rok předtím, 15. 2. 1991. byla založena tzv. Visegrádská čtyřka, volný svazek čtyř států střední Evropy: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Dál u Kjótského protokolu zmiňujeme námět na jednoduchý pokus, který se hodí i pro distanční činnost, v únoru se ale hodí do programu online schůze k zařadit i další témata a aktivity z oblasti vědy – a prostor by určitě měly dostat hlavně (ale nejen!) holky, protože 11. 2. vyhlásila Organizace spojených národů jako Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, aby připomněla genderové nerovnosti, které přetrvávají i v této oblasti.

Kjótský protokol

V prosincové Mozaice jste mohli najít námět na hru Klimatická konference anebo pokus se skleníkovým efektem, který mohou děti vyzkoušet i doma. V únoru bude dobrá příležitost tyto náměty využít, protože právě 16. 2. 2005 vstoupil v platnost Kjótský protokol, což je jedna z nejznámějších ekologických mezinárodních smluv, ve které se průmyslové země zavazují snížit emise skleníkových plynů.